Vytápění baráku - 2013

Výchozí stav a podmínky

dlouhodobě je používán jako zdroj tepla ruční kotel na uhlí, koks a dřevo Viadrus Herkules U26. Tento kotel je pětičlánkový a má výkon 24 kW. Když jsme jej pořizovali, bylo hlavním důvodem náhrada za právě vyslouživší původní kotel.

Ten původní, to byla historie, zachoval se nám štítek a tak můžeme zaznamenat - jednalo se o výrobek lidového družstva Zástroj z Ostravy. Štítek obsahuje název - teplovodní kotel "velikost 33", vyrobený byl v rovce 1970. Byl schopen dodat 25 tis. kcal, neboli 29kWh za hodinu provozu. Výrobní číslo bylo 375 - kolik jich vlastně vyrobili a kolik jich je ještě v provozu?

No nic, dosloužil, propálil se a byl vyměněn za nový. Jak jsem poznamenal, jednalo se o rychlou akci a výměna, mimo jiné, souvisela s rozhodnutím o vyvložkování komínů. Akce proběhla v roce 2004.

Výběr byl rychlý a jednoduchý - jako nic později. Prostě, dodavatel se podíval na barák, my dodali, že chceme v budoucnu také vytápět i podkroví, mrkl na starý kotel a sdělil - nejlepší bude tento - a měli jsme kotel Herkules...

Parametry kotle:

typ kotle: HERKULES U26

třída kotle:                 1
počet článků:            5 ks

jmenovitý výkon:       koks:              30kW
                                    černé uhlí:     22,5 kW
                                    dřevo              23,5 kW
nejvyšší provozní teplota                85°C

Návod je k dispozici, stejně tak i základní prospekt.

Dnes, z pohledu současného stavu po výměně oken, zateplení a tím radikálního snížení energetické náročnosti baráku máme kotel, který je naprosto nevhodný. Jeho výkon je mimořádně vysoký, odběr baráku nízký a je zaděláno na problém. Po zatopení se musí kotel neustále dusit a nenechat rozhořet na plný  výkon. Dokonce jsme museli zmenšit plochu spalovacího prostoru, abychom snížili výkon.

Takže - v tomto režimu jsme topili až do výměny oken a zateplení . Poté se v plné nahotě projevilo snížení ztrát baráku. Stav před a po zateplení je zřejmý v tabulce.

Potřeba tepla na vytápění - původní stav
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok

tepelná ztráta (kWh) 6.992 5.714 5.327 3.544 1.798  966  599  399  1.997 3529 5.155 6.825  
tepelné zisky (kWh) 411 428 582 669 780 776 765 740 626 527 378 363  
potřeba tepla (kWh) 7.244 5.830 5.258 3.236 1.290 493 208 94 1.613 3.350 5.267 7.109 40.993

 

Potřeba tepla na vytápění - nový stav
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok

tepelná ztráta (kWh) 3.486 2.849 2.646 1.767  896   481  299   199    996 1.760 2.570 3.403  
tepelné zisky (kWh) 408 421 566 645 742  735  729 709 607 517 375 361  
potřeba tepla (kWh) 3.705 2.942 2.575 1.468  452 121 36 12 636 1.574 2.659 3.654 19.833

 

Úspora, získaná výměnou oken a zateplením je pak zřejmá:

úspora (%) = potřeba tepla před opatřením / po opatření = 40.993 kWh / 19.833 kWh => 48%

Spotřeba tepla tedy poklesla na 48% původní hodnoty. A to je pěkný výsledek.

Co tato změna s sebou však přináší:
- nutnost řešení vytápění (výrazná změna potřeby tepla na vytápění),
- nutnost řešení systému větrání (minimální průchod červstvého vzduchu přes okna přináší potřebu většího větrání).

Takže - minimalizovaná spotřeba baráku je dořešena a nyní jak a čím topit a jak je na tom platná legislativa. Té je věnována samostatná kapitola.

 

-vl