Výměna střechy chléva - 2011

Výměna střechy chléva

Kompletní výměna střechy chléva

Když se připravovalo zateplení fasády, stáli jsme před rozhodnutím - zachováme chlév, nebo jej zbouráme? Likvidaci navrhoval architekt, nám se zdálo, že bude dobré zachovat u chalupy nějaký třeba i nevytápěný prostor jako letní dílnu, místo, kam je možné uložit nářadí, kola atd.

Nakonec jsme se rozhodli - zkomplikujeme si stavbu a zachováme chlév. To ale znamenalo jednoznačně nutnost vyřešení střechy. Ta se opírá o severní štítovou zeď a  stane se součástí zateplovacího systému. Stav střechy již po těch letech byl žalostný.

Jako tepelnou izolaci pro chovaná zvířata bylo použito velké množství listí a slámy, vše pečlivě natlačeno pod střechu nad strop. Což o to, izolace splnila svůj účel, ale bylo to semeniště všech možných broučků a různé havěti.

Prostor pod střechou se musel kompletně vyklidit - a opět, to bylo vozíků, to bylo pálení a likvidace. Nakonec se to ale podařilo a půda chléva byla vyklizena. Ukázalo se, že podlaha půdy je v překvapivě dobrém stavu. Byla postavena z dutých speciálních cihel pěkně do oblouků. Ze spodní i z horní strany stropu/podlahy je klemba pěkně vidět. Nebylo nutné jakkoliv podlahu opravovat a bylo možné přikročit k výměně celé konstrukce střechy.

Střecha byla vyměněna ve velmi krátkém termínu, s likvidací jsme pomáhali, stavbě nové střechy jen přihlíželi.

Definitivní pokládka krytiny byla provedena až po celkovém zateplení a tak se nový stav se zářící střechou měl možnost řádně projevit až po dokončení fasády a klempířských prvcích.

-vl