Výměna střechy baráku - 2007

Výměna střechy baráku

Výměna střechy baráku

O tom, že bude zcela nezbytná zásadní oprava střechy baráku, bylo zcela bez pochyb od začátku námi psané historie baráku.

Původní řešení střechy vycházelo z několika základních a výchozích podmínek:

Stavba celého objektu probíhala v několika etapách, nejprve existovala tzv. "dřevjanka"  jižní část baráku. Následně, někdy v letech meziválečných, se dostavila severní část. Zde bylo využito kamenné klenuté podsklepení. Nad ním se postavily dvě místnosti a chlév. Zde má původ severní část střechy. Střecha byla realizována z vlnitých azbestových desek. Poté se místní přestěhovali do nové zděné části stavení a jižní, dřevěná část byla zbourána. Na jejím místě byla dostavena jižní zděná část a samozřejmě nová střecha. Ta byla postavena z tehdy moderních plechových dílů na dřevěném podbití - tzv.: "dachmany".

Výchozí stav baráku před zahájením výměny střechy

Tím, že se střecha stavěla nadvakrát a v různém časovém období, nebyl použit při výstavbě železobetonový věnec, ale střecha byla postavena jako zcela samonosná. Jednalo se zřejmě o konstrukci krovu v kombinaci hambálku se stojatou vaznicí. Na oko se jednalo o důmyslnou a veskrze pěknou konstrukci.

Jenže - stáří v kombinaci s trvalým užíváním půdního prostoru pro sušení vypěstovaného obilí a využitím plev jako přírodního izolačního materiálu pod pochozími deskami s sebou přineslo zvýšené množství dřevokazného hmyzu. No a ten si liboval v jakém klidném a  na dřevo dostupném prostředí má možnost si žít a řádit. A tak bylo nutné některé trámy vyměnit. Něco vzalo za své postupným zatékáním vody...

Několik odborníků, které jsme na střechu pozvali, hodnotilo různý stupeň poškození, většinou se ale shodli na max. 30% výměně krokví.

Dalším problémem, s kterým jsme se museli poprat byla zmíněná neexistence věnce. Dnešní stavaři trvají na vybudování věnce kolem celého baráku. To by nám ale velmi zkomplikovalo stavbu, nesmíme zapomenout, že se v objektu trvale bydlelo a bydlí.

Projekční kancelář, která nakonec provedla návrh projektu na výměnu střechy, připravila konstrukci krovu která se obešla bez vyžadovaného věnce. Také z důvodu našeho požadavku nerealizovat věnec, jsme neúspěšně komunikovali minimálně se dvěma potencionálními dodavateli stavby.

Nakonec se nám podařilo najít stavitele, který měl chuť a odvahu se do realizace pustit, jeho podmínkou však bylo počkat se zahájením na další letní období, neboť jeho tesař, který byl nakonec schopen stavbu úspěšně zrealizovat, nebyl dříve na naši stavbu k dispozici.

 

Stavba byla zahájena na jaře 2007.

Smlouva na dodání stavby byla podepsána v březnu 2007 s firmou Rossy s.r.o. Frýdek Místek.

Akce byla zahájena bezprostředně po podpisu smlouvy a předpokládaný termín dodání měl být 31. 5. 2007.

Rozsahem se mělo jednat o:
- demontáž stávající střešní krytiny,
- výměna poškozených trámů (odhad byl cca 30%),
- změna střechy - protažení západní střechy a vytvoření balkónního otvoru,
- přetažení střechy přes svislý obvod stěn,
- stavba nového vikýře na východní straně (to jsem si vyvzdoroval já...).

Ale, každé takové dílo má své ale.... při odkrytí půdních prostor bylo zjištěno totální poškození trámů krovů a kleštin. A to tak, že bylo nebezpečné je zatěžovat chůzí! Takže - stavbu bylo nutné zastavit a udělat zásadní rozhodnutí - celý krov musí dolů. To s sebou přineslo prodloužení stavby a hlavně zvýšení celkové ceny díla.

Stavda byla dokončena 30. 7. 2007 a trvala tehdy celých a poctivých 60 dní.

Samozřejmě nás postihly vlny dešťových přívalů kdy jsme nestačili běhat po půdě a vyměňovat plné kbelíky na zachycení kapající vody. Voda tekla po vnější fasádě i vnitřkem. Také po sobě zanechala nenapravitelné šmouby na vnější fasádě - ještě že v dalším vývoji jsme předběžně počítali se zateplením.

Jen je škoda, že jsme zoufalé dny s vodu na půdě nestačili zdokumentovat fotograficky. Takto to vypadá, že stavba probíhala za slunečného počasí :-)

Střešní krytina byla zvolena stejná, jako u střechy stodoly, tedy Francouzská taška. Veškeré okraje střechy je řešeno okrajovýni taškami, nechtěli jsme se v budoucnu potýkat s rezavějícími plechovými zakončeními.


Níže je zveřejněn původní projektovaný stav. Všimněme si, že chybí chlév na severní straně, nápad s otvorem ve střeše v místě předsíně a vytvoření místa pro relaxaci. To jsou změny, které jsme si prosadili těsně před realizací.

-vl

Dokument střechy

Původní plánovaný stav - jižní pohled
Původní plánovaný stav - jižní pohled
Původní plánovaný stav - východní pohled
Původní plánovaný stav - východní pohled
Původní plánovaný stav - západní pohled
Původní plánovaný stav - západní pohled
Původní plánovaný stav - severní pohled
Původní plánovaný stav - severní pohled