Vsakovací studna

Vsakovací studna

Podmínkou provozu domovní ČOV byla realizace vsakovací studny. Dle posudku hydrogeologa a následně zpracovaného projektu měla být studna umístněna těsně vedle instalované ČOV ( i toto místo byla definováno projektem).

Hloubka studny byla stanovena na 3,5 m. Hloubená studna je zpevněna skružemi o průměru 100cm a výšce 25cm, potřebovali jsme jich celkem 12ks. Tyto skruže jsme zvolili z důvodu snadnější manipulace. I tak byl problém skruže usazovat na své místo.

Hloubení trvalo poměrně krátce - základní kruhový otvory byl hotov ručním kopáním za tři dny. S hloubením jsme museli spěchat, nebylo by vhodné, aby během hloubení začalo pršet. Počasí nám ale přálo a během hloubení se ani neobjevila spodní voda. Po vytěžení zeminy byl postaven stojan a pomocí kladek a navijáku byly postupně spouštěny skruže. Po usazení skruže jsme obsypávali mezeru mezi skruží a vyhloubenou stěnou vytěženým materiálem.

Dno studny bylo zasypáno ve vrstvě cca 25 cm kačírkem. Poslední skruž byla překryta dvoudílným betonovým krytem.

Trativod


V horní části studny, v hloubce 70 cm od horního kraje, byl vyústěn vývod "trativodu". Tento vývoj je pojistkou pro případ, že by došlo k zaplnění studny vyčištěnou vodu z ČOV - studna by nestačila vodu vsakovat do podzemí.

Trativod je vyveden mimo studnu a ve vzdálenosti cca 3 metry se rozděluje na dvě vsakovací trasy.
Trativod je realizován drenážní trubkou o průměru 100mm. Trubku jsme vložili na dno výkopu o hloubce cca 100 až 120 cm. Aby se trubka nezanesla bahnem je obtočena po celé délce tkaninou. Trubka je obsypána drobným kamením. Délka obou trativodů je cca 2x25m v souladu s požadavkem projektu (požadoval 2x20m a my jsme kopali a kopali...).
Po položení a obsypání drenážních trubek byl výkop zasypán vytěženou zeminou.

Po celou dobu provozu studny se hladina vody ve studni ustálila na stálé výšce - cca 150 cm vodního sloupce. Níže se hladina vody nedostala. Souvisí to zřejmě s hladinou podzemní vody. Protože je tato hladina stálá a studna tudíž obsahuje podstaně větší množství vody, než instalovaná přepadová jímka, bude následně čerpadlo přesunuto do studny.

 

Fotodokumentace výstavby studny a vsakovacích drénů je možné si prohlédnout v samostatné fotogalerii.