Vnitřní rozvody vody

Původní barák měl také rozvody vody - jednoduše z výše položené studny byla zavedena dříve železná, později plastová trubka do sklepa - procházela východní stěnou do spodního sklepa a odtud vedena do místa instalace "darlingu". Studená voda pak byla přivedena do kuchyně provizorním vedením kovovými trubkami a do chéva - přeci jen, dobytek měl přednost...

Po nastěhování se ukázalo, že dostupná pitná vody v kuchyňce je prostě životní nutností. Bylo nezbytné vybudovat řádné rozvody pitné vody.

Zadání bylo jednoduché, ralizace však o poznání složitější.

Ještě předtím se však musel vyřešit zdroj pitné vody. V tomto jsme tápali několik let. Hledači vody se u nás několikrát vystřídali, postupně byla vyznačena dvě místa, jedno pro kopanou studnu a jedno pro studnu vrtanou. Hledání podzemní vody trochu zavánělo šarlatánstvím, naše nedůvěra zesílila, když jeden hledač označil místo hned vedle baráku a na mou otázku proč nehledal i dále od domu bezelstně odpověděl - že ho bolí nohy a není zvyklý chodit daleko.
Je tedy pochopitelné, že se nám do vlastní studny moc nechtělo pro jistou pravděpodobnost, že se při hloubení nepodaří narazit na pramen. Nicméně, stavební řízení bylo zahájeno a měli jsme dokonce dvě povolení - na každou studnu jedno.

Jako zázrakem se nakonec ukázalo, že zvěsti o získání dotací na výstavbu vodovodu se ukázaly být pravdivé a dokonce - že vodovod se plánuje jen kousek od našeho baráku. Stavět vodovod se začal v létě 2007. V červenci měl barák pitnou vodu - a to byla naprosto převratná událost. Napojení alespoň do kuchyně bylo provedeno provizorně tlakovou hadicí a my začali připravovat budoucí rozvody. A tak stavební povolení na studny jsme s radostí založili do skříně.

Vstupní podmínky jsme museli teprve nastavit. Novému rozvodu pitné vody muselo předcházet rozhodnutí  těchto věcech:

- kde bude zdroj teplé vody a jak se bude teplá voda ohřívat,
- kde bude koupelna,
- kde budou toalety,
- kde bude kuchyňská linka.

Ale také - budeme obývat vyšší patro? Budou zde také toalety a kuchyňská linka? Samozřejmě - vycházeli jsme z půsvodního návrhu architektů, jen jsme postupně návrhy lehce upravovali.
Vše samozřejmě souvisí s kanalizací a s odvodem splašků z baráku - výstavba kanalizace proběhla hned následující rok (2008).

Nakonec jsme se sjednotili na tomto názoru a byl to také požadovaný stav:
- využijeme solární energii a postavíme systém na využití této energie (2009),
- dohřev TUV bude zajištěn kotlem topení a zároveň elektropatronou pro přechodné období,
- jedna koupelna bude hned za vstupem do baráku,
- hlavní koupelna bude v centru baráku, aby byla dostupná z chodby a ložnice,
- pro budoucí obydlené vyšší patro bude připraven přívod,
- umyvadlo bude instalováno i v dílně,
- pro pitnou vodu bude využit přívod "obecní" vody,
- rozvody budou doplněny cirkulačním vedením (k poslednímu odběru teplé vody do patra to bude poměrně daleko),
- pro WC a praní prádla bude využita vlastní voda z funkční studny nad barákem.

 

-vl