Solární ohřev vody

Popis systému:

Solární panely:
Použity dva kusy panelů S20 AR. Panely jsou instalovány před barákem na úrovni přízemí s úhlem sklonu 65°
Uchycení na štítovou stěnu baráku je provedeno nerezovými nosníky s pevným úhlem. Propojovací teplovodní trubky jsou pečlivě zateplené, aby se snížila teplotní ztráta i při velmi nízkých okolních teplotách.

Zásobník teplé vody:

Jako trivalentní zásobník na teplou vodu byl vybrán typ TATRAMAT VTS 300/3.

Zásobník je vybaven v dolní části výměníkem pro solární systém, ve středu výšky je instalován elektrický dohřev - patrona s příkonem 2kW a v horní části je připraven výměník pro dohřev vody z jiného tepelného zdroje. Tento výměník je napojen na okruh kotle pro vytápění baráku. Oběhové čerpadlo tohoto okruhu je řízeno solárním regulátorem.

Solární regulátor DeltaSol® ES:

Digitální solární regulátor pro použití v rozsáhlejších solárních systémech až s dvěma spotřebiči a současně dvěma kolektorovými poli, s předehřevem zpátečky topného systému a přečerpáváním tepla mezi zásobníky. Nabízí 30 různých typů zapojení s možností propojení modulů a nastavení z počítače pomocí sběrnice VBus®.

Vybavení:

 • Podsvětlený displej se schématickým zobrazením systému (piktogramem) a jedné teploty
 • 30 typů zapojení solárního systému
 • Sběrnice VBus® pro propojení modulů a nastavení z počítače
 • 8 vstupů pro čidla teploty
 • 1 vstup senzoru intenzity světla (CS10)
 • 1 vstup pro pulzní průtokoměr
 • 6 výstupních relé, z toho 3 s možností řízení výkonu oběhových čerpadel
 • Přímé měření dodaného tepla pomocí pulzního průtokoměru (V40)
 • Hodiny reálného času s možností programovat dohřev zásobníku
 • 2× solární teplotní čidlo FKP6, silikonový kabel 1,5 m
 • 4× teplotní čidlo FRP6, kabel z PUR 2,5 m

CS10_190x190Dodatečně byl regulátor doplněn průtokoměrem přenosového média a potřebnými teplotními čidly, senzorem intenzity světla.
Pro možnost záznamu naměřených hodnot je systém doplněn adaptérem, převádějícím data ze sběrnice VBus® na běžnou datovou sběrnici Ethernet. Tento převodník umožňuje data předávat do PC s běžícím programem
.

Jednotrubková solární čerpadlová skupina S1 Solar 1

Vybavení:s1solar1

 • Oběhové čerpadlo Wilo ST 25/6 180 – 6/4“
 • Teploměr, tlakoměr
 • Solární pojistný ventil 6 bar
 • Napouštěcí a vypouštěcí ventily
 • Uzavírací ventil, zpětný ventil solární
 • Průtokoměr s regulací průtoku
 • Výstup pro připojení expanzní nádoby
 • Připojení trubek 3/4“ vnější
 • Termoizolační obal dvoudílný.
 • Speciální ocelová zadní deska pro rychlou a pevnou
  montáž na stěnu nebo na solární zásobník.

Stavba byla provedena ve dvou etapách:
I. etapa - panely na štítové zdi - říjen 2009
II.etapa - panely na úrovni kamenného soklu - říjen 2010

Foto z instalace je dostupné zde

-vl