Rekuperace

Rekuperace vzduchu

Rekuperace vzduchu

prosinec 2019

Výměnou oken a vstupních dveří se ukázalo, že bude nutné zajistit také dostatečné větrání a omezení úniku tepla větráním prostřednictvím rekuperace vzduchu bude vítaným přínosem pro ekonomický provoz baráku. V zásadě se musí jednat o systém rovnotlakého větrání.

V rámci výpočtu tepelných ztrát objektu se řešila i možnost použití rekuperační jednotky. Z dokumentů a výpočtlů však vyplynulo, že přímos rekuperační jednotky není tak výnosný, aby jej bylo možné zahrnout do programu Zelená úsporám. Vypočtená měrná ztráta objektu způsobená větráním a její dílčí úspora díky nasazení rekuperace neumožnila zahrnout rekuperaci do projektu.

Zůstal tak v podstatě jeden důvod pro instalaci rekuperační jednotky - zajištění větrání. Pořídili jsme si měřič kvality vzduchu (měčič CO2) a zjistili, že koncentrace CO2 se uzavřením všech otvorů baráku velmi rychle zvyšuje nad rozumnou hranici. Pro zajištní kvalitního životního rostředí je nutné často větrat a tak bylko rozhodnuto zahájit přípravné práce pro instalaci systému větrání pomocí rekuperace vzduchu.

Po nezbytném nastudování teorie rekuperace vzduchu jsme oslovili v roce 2011 fy. REGULUS spol. s r.o. v Praze o vytvoření malého projektu na instalaci jednotek. Výsledkem byla nabídka s řešením rekuperace pomocí jednotek Sentinel Kinetic z produkce firmy a schemata rozvodů vzduchu. Jedná se o jednotku, která je schopna zajistit výměnu vzduchu pro obytné místnosti s celkovou plochou do cca 350m2, což dostačuje pro dvě naše patra.

Zíslkali jsme tak první představu o vhodné instalaci jak jednotky, tak i umístění vstupních a výstupních větracích otvorů i o technickém řešení rozvodů.

Rozvody znečištěného (odsávaného vzduchu) z místností a vzduchu čerstvého jsou navrženy v izolovaném potrubí o vnitřním průměru 125 mm. Výdechy a nasávací otvory jsou řešeny talířovými ventily o průměru 125 mm, instalovanými ve stopech na vyznačených místech. Do místností pobytových (pokoje, ložnice) je vzduch přiváděn, z místností (kuchyně, komety, WC a koupena) je vzduch odsáván a přiváděn do rekuperační jednotky. V té se zajistí přenos tepla ze vzduchu odsávaného do vzduchu čistého, nasávaného z venkovních prostor. Tím je zajištěno postupné odvětrávání vnitřního vzduchu a zátoveň zajistění co nejmenší ztráty tepla.

Základní technické řešení tedy byla nastaveno. Způsob vedení vzduchotechniky byl uzpůsoben dle místních poměrů a možností. Izolované potrubí na půdě bylo postupně uloženo při montáži do kanalizačních trubek o průměru 200 mm, ty sloužily jako mechanická ochrana a zároveň alespoň částečně jako ochrana proti úniku tepla. Největším technicky náročným řešením byla instalace odvětrávání WC v předsíni. Zde bylo nutné překonat chodbu a instalovat potrubí do stěny obytné místnosti. Nakonec se i toto povedlo.

Každý výstup a vstup vzduchu do místnosti je opatřen měřící teplotní sondou, která bude následně zapojena do systému LOXONE pro snímání a evidenci teplrot proudícího vzduchu.

Výběr rekuperační jednotky:

Výběr rekuperační jednotky byl dlohodobě řešeným problémem (a není (prosinec 20019) stále definitivně rozhodnuto. Jedná se zejména o velikost jednotek, jejich tepelné izolování od okolí a také v neposlední řadě o možnosti ovládání. Zároveň je velmi ůležitá pořizovací cena.

Postupně byly analyzovány tyto varianty:

Sentinel Kinetic Plus B (REGULUS) - viz prvotní technická zpráva.

Centrální ventilační jednotka Sentinel Kinetic Plus B s rekuperací tepla, včetně integrované ovládací jednotky, integr. čidla vlhkosti a vestavěného letního by-passu, maximální výkon 380 m3/hod, energetická třída A+.

 

 

 

VENTBOX 400 (ThermWet)  - jednotka českého výrobce s velmi propracovaným řešením a ovládáním

Úsporné radiální ventilátory s EC motorem• Protimrazová ochrana – díky inteligentnímu řízení PTC ohřívače, je jeho příkon nastaven dle aktuální potřeby a teploty. Protimrazová ochrana funguje až do –25 °C při maximálním průtoku jednotky. • Letní funkce by-pass – jednotka porovnává teplotu vnitřního a vnějšího vzduchu a zavírá nebo otvírá klapku by-passu. Nedochází tak k ohřívání venkovního vzduchu od odpadního vzduchu. By-pass je plně automatický, ale lze jej ovládat i manuálně.• Energetická třída A+ – jednotka je jednou z nejefektivnějších větracích zařízení na trhu.• Možnost vzdálené regulace – lze ovládat z jakéhokoliv počítače, chytrého telefonu nebo tabletu, kde mimo jiné naleznete náhled aktuální i celkové spotřeby elektrické energie.• Vzdálený servis.

DUPLEX 390 ECV4.D.CF (ATREA.cz) - spřední výrobce klimatizací a rekuperačních jednotek.

Rovnotlaké větrací jednotky, vybavené úspornými EC ventilátory typu volného oběžného kola a by-passovou klapkou. Zařízení je možné doplnit o volitelné vestavěné nebo externí příslušenství – integrovaný elektrický předehřívač, nebo dohřívač, vodní nebo elektrický dohřev, uzavírací klapky, cirkulace atd. Jednotky jsou určeny pro nástěnnou instalaci. Dle účelu využití je možná volit z několika úrovní regulace: základní digitální řady CP, rozšířená digitální RD5 vč. možnosti vzdáleného přístupu přes internet už v základní standardní verzi RD5.

 

 

Takže - na výběr je velké množství řešení. A protože odsud není zvela vybráno, je systém vzduchotechniky koncipován tak, aby bylo možné instalovat jakoukoliv jednotku u výše uvedených.

Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno otvorem v severní štítové zdi průduchem o průměru 200mm. Výfuk vydýchaného vzduchu je plánován střechou - střešním průchodem.

V době psaní článku (prosinec 2019) jsou hotovy rozvody místností I. patra, trubky jsou dovedeny až do místa instalace jednotky. Odvod odpadní vody z jednotky a přívod napájení včetně napojení na datovou síť a LOXONE je připraven také. Zbývá "jen" rozhodnout o jednotce, její instalace včetně zprovoznění systému.