Provoz ČOV

Provoz ČOV

Provoz domovní ČOV by se měl řídit Provozním řádem a Návodem k obsluze.

Protože se jedná u ČOV o poměrně zásadní věc, dovolím si vytáhnout některé informace o provozu a požadavcích na uživatele:

Obsluha ČOV:


denní úkony:  
- vizuální kontrola světelné a zvukové signaliazce správné funkce ČOV
Z praxe: ČOV na sebe upozorní pískáním - v případě havárie, zvýšení hladiny vody v nádrži, světelná signalizace je vyvedena do podružného rozvaděče, který je "na očích" v předsíni. Mimo to, pokud jsem doma, mrknu se do čističky a zkontroluji, zda je vše OK a nejsou třeba ucpány některé trysky. Toto lze poznat podle chování vody v ČOV a hlavně - dlouhodobou zkušeností.

týdenní úkony:
- vizuální kontrola kvality vyčištěné vody a celkové funkce ČOV.
Z praxe: čističce se věnuji o víkendu, vizuální kontrola je nutná, týdně si pro kontrolu odeberu do odměrky litr vody z aktivační nádrže pro zjištění množství kalu (měl by být kolem 40% po 30 min. klidu)

tříměsíční úkony:
- vyčištění stěn dosazovací nádrže a odtokové potrubí,
- vyčištění prachového filtru dmychadla,
- vyčištění lapače vlasů v aktivační nádrži,
- odkalení kalojemu mamutkou,
- vyčištění mamutky surové vody a filtru hrubých nečistot.
Z praxe: stěny je nutné ostříkat proudem vody vždy, když je to potřeba. Tři měsíce by mohlo být dlouho a čistička by mohla "zarůst" nánosy. Někdy poměrně hodně pění. Navíc znečištěná čistička nevypadá dobře. Prakticky vnitřní prostory vystříkám vždy, když odkaluji, což je cca 1x měsíčně.
Prachový filtr se moc nezanáší, dle mého stačí jednou za půl roku (v létě a před zimou). Filtr lze vyklepat, nebo lehce vyprat a po usušení zpět vložit.

Lapač vlasů můj výrobce a dodavatel zapoměl instalovat :-), vlasy se ale usazují již ve filtru hrubých nečistot a tak jsem jej ani dodatečně neinstaloval.
Vyčištění mamutky surové vody a filtru hrubých nečistot je naopak velmi důležité. Mamutka postupně zarůstá usazovaným mazem a je nebezpečí ucpání, nebo snížení výkonu trysky mamutky. To má za důsledek snížení průtoku a tudíž pomalejší čistící proces. Filtr hrubých nečistot je nutné též občas vytáhnout a odstranit nánosy z jeho dna. Také se ukázalo za potřebné (a trvalo mi toto zjištění dva roky provozu) vystříknout tlakovou vodou trubku pro čerpání nečistot z hladiny dosazovací nádrže. Dlouhodobým provozem se totiž v dolním koleně trubky usazuje kal a usazeniny způsobí snížení výkonu mamutky. Neodsávají se tak dostatečně plovoucí nečistoty a pěna a hladina se postupně uzavře tuhou pěnou.

půlroční úkony:
- odkalení kalojemu čerpadlem,
- vyčištění kalibrovaných trysek na mamutkách a rozvaděči vzduchu,
- vyčištění pískového filtru vodou,
- vyčištění mamutek,
Z praxe: odkalení dělám mamutkou průběžně, když stoupne množství kalu nad 50%. Jednou za čas, zjara a na podzim všechny mamutky vyndám a vyčistím včetně trysek. Trysky na rozvaděči mají velký průměr otvoru a tak se nezanášejí, ještě jsem s nimi neměl problém. Pískový filtr je nutné proprat tlakovou vodou. Nakonec jej propírám ne podle doporučených intervalů, ale spíše vždy, když je potřeba a když se mi do filtru dostane více kalu, než je běžné - tedy, když se někde něco ucpe. Jednou jsem byl nucen čistící písek zcela vyjmout - musel jsem si na to udělat přípravek, neboť to vyndání není jen tak jednoduché. Po vyjmutí se písek pořádně propere tekoucí vodou a pak se vrátí zpět.

dvouleté úkony:
- preventivní výměna membrán kompresoru
- preventivní výměna řídícího plováku - viz "aktuální zkušenost" níže".
Z praxe: membránu jsem již vyměňoval. U výrobce lze zakoupit kompletní sadu dvou membrán, kryty membrán, justovací přípravek a návod. Výměna je jednoduchá, až bude čas, mám ji zdokumentovanou a tak se podělím o zkušenosti. Mimochodem, po rozebrání dmychadla jsem zjistil, že původní membrány nebyly správně sesazeny a kmitáním se odíraly o tělo stabilní části dmychadla. Kromě zvýšené hlučnosti bylo celé dmychadlo zevnitř pokryto vydřeným prachem. A tak jsem byl rád, že jsem výměnu provedl hned po dvou letech provozu a ne později, teoreticky jsem mohl přijít o celé dmychadlo a to by nebyla levná záležitost.
K plováku jsem se ještě nedostal, uvažuji o kompletní výměně celého systému řízení a náhradě za současně dodávaný systém.

Tříleté úkony:
- odstranění mineralizovaného kalu z akumulační a aktivační nádrže
Tak sem jsem se ještě nedopracoval, ale zřejmě to nutné bude. Na stěnách se postupně usazuje tvrdý kal. Myslím, že bude nutné ČOV zcela vyprázdnit a pečlivě vystříkat WAPkou, snad to půjde...
 

Aktuální zkušenost (prosinec 2013)
ČOV je již v provozu pátý rok. Nezrealizoval jsem doporučení výrobce - výměna plováku po dvou letech provozu. Již cca půl roku předem jsem pozoroval nárůst poměrně tuhé plovoucí pěny na hladině usazovací nádrže. Někdy byla pokryta celá hladina, někdy bylo pěny méně, někdy žádná. Nakonec jsem na stav rezignoval, neboť jse mi nepodařilo odhalit příčinu.

Na konci listopadu 2013 byl identifikován povoz pouze v první fázi ČOV - tedy téměř vyčerpaná vyrovnávací nádrž na nejnižší hladině a silně znečištěn pískový filtr. Kontrolou funkčnosti celé ČOV byl nakonec problém odhalen - provozní plovák nepřepínal a ČOV běžela jen v dopředném režimu a nedocházelo k přepínání do zpětného chodu a čištění pískového filtru. Zjištění vadného plováku však nebylo okamžité, nespínal jen v některé poloze. Oprava pak není složitá, spočívá ve výměně vadného plováku, ale, kde jej honem vzít (neděle a další týden jsem pryč...). Tak jsem poškozený plovák vyjmul a místo něj dočasně zapojil plovák bezpečnostní.

Internet nabízel různé náhradní plováky s cenou od cca 200 Kč do 1500Kč/ks. Po konzultaci s výrobcem jsem zvolil plovák z kvalitním přívodním kabelem  SensoFLOAT R3 CPE-3 (třímetrový přívod) cena 810Kč. Laciné plováky mají kabel, který se neustálým pohybem láme a spínání není spolehlivé. Nejdražší plováky jsou určeny pro provoz v tekutinách typu olej, nafta a podobně. Při instalaci byl zřejmý rozdíl mezi přívodním kabelem původního plováku po pěti letech povozu a novým - nový je podstatně poddajnější a měkčí.

Pro zajištění údržby ČOV se nakonec ukázalo, že je dobré mít po ruce:
- zakoupené náhradní trysky různých velikostí - občas se tryska při čištění ulomí (už jsem takto zničil dvě...) a okamžitá náhrada bez originálního dílu je téměř nemožná a co pak s neustále přitékajícími splaškami :-(,
- klíč č. 10 na vyšroubování trysek a pevné drátky různých průměrů na vyčištění trysek,
- náhradní ohebné hadice na mamutky - po dvou letech provozu jsme jich polovičku vyměnil - údržbovou činností v zimě občas prasknou po ztuhnutí mrazem,
- smlouvu s místní laboratoří, která udělá analýzu obsahu vybraných parametrů z vyčištěné vody - vsakování vody do podzemních vod je podmíněno pravidelným předkládáním výsledku z laboratoře,
- tlakovou vodu na vystříkání - s výhodou lze využít vyčištěnou vodu, kterou akumulujeme za čističkou.

Od výrobce jsem získal rozpis jednotlïvých trysek. Liší se barvou a průměrem otvoru trysky.
Proto pozor při čištění, trysku je nutné vrátit na stejné místo a zachovat zak funkčnost ČOV.

umístění trysek u ČOV TOPAS5
tryska barva kde
0,6 bílá mamutka přebytečného kalu, hrubý filtr (od r.2009 2x)
    mamutka načerpávání dosdazováku (do r.v.2009)
0,7 sv.zelená mamutka načerpávání dosazováku (od.r.2009)
0,8 žlutá mamutka surové vody
    provzdušňování dosazováku
    provzdušňování kalojemu
1,25 černá stahování nečistot
3,0 šedá rozvody vzduchu 6(7x)
Umístění trysek u ČOV TOPAS5 + PF
trysky stejné, jako u TOPAS5 + navíc
0,6 bílá stahování nečistot PF
3,0 šedá provzdušńování PF
    plovák PF

 

Poznámka k tryskám - výrobce postupně zaváděl drobné úpravy a tak je dobré si nejprve zjistit rok výroby ČOV a případně rozdíly konzultovat s výrobcem. Např. u naší ČOV (r.v.2008) není mezi plovákem a rozdělovačem ještě redukční vložka v hadičce...Když jsem řešil problém s nedostatečným odčerpáváním vody z PF (mamutka nestíhala), poradil mi technik přehodit vzájemně trysky na rozvaděči a mamutce PF. Tedy zaměnit vzájemně trysku 3,0 a 0,6 - a je po problému...

ČOV TOPAS 5 a jeho parametry

Každá ČOV musí splňovat předepsané parametry, které vyjadřují kvalitu vody, která ČOV opouští. Pokud je voda vsakována, tak jako u nás, jsou parametry předepsány v povolení k provozu a provozovatel je povinen v ročních intervalech předkládat výsledky laboratorní analýzy odebraných vzorků.
Naše vzorky jsou zpracovávány v laboratořích Povodí Odry s.p. Jedna analýza vyjde na cca 550 Kč.

Jak je na tom naše ČOV?

Rozbor vzorků ČOV
         NL   BSK-5 CHSK N-NH4 výsledek
max.parametr 70 25 170 (30)  
průměrný parametr 25 15 75 (15)  
dosažený průměr 11 8 68 6 vyhovuje
           
21. 3. 2018 19 11 97 4,3 vyhovuje
20.1.2017 8 6,3 48 7,8 vyhovuje
7.1.2016 26 23 139 3,3 vyhovuje
11.1.2015 16 10 139 27 vyhovuje
1.12.2013 9 5,2 45 8,5 vyhovuje
25.9.2012 5 1,9 24 0,05 vyhovuje
6.11.2011 5 6,3 31 0,09 vyhovuje
16.9.2010 4,5 2,2 55 0,16 vyhovuje
1.2.2010 4,0 5,9 37 - vyhovuje

Poznámka:
NL          
- netrozpuštěné látky - veškeré)
BSK-5    - biochemická spotřeba kyslíku, množství kyslíku spotřebované mikroorganismy za 5 dní, stanovuje množství organických látek ve vodě,
CHSK     - chemická spotřeba kyslíku - množství kyslíku, které se spotřebuje na oxidaci organických látek, tedy míra celkového obsahu organických látek ve vodě,
N-NH4    - množství amoniakálního dusíku (tento parametr nebyl u našeho povolení vyžadován, sledujeme však jeho vývoj - pro jistotu).

Z tabulky je zřejmé, že veškeré parametry jsou s velkou rezervou splněny. První testy jsme nechali udělat po půlročním záběhovém provozu ČOV, pak podle požadavků po dalším půlroce provozu. Další vzorky pak budeme předkládat s ročním intervalem.
 

-vl