Oplocení - 2014

Plot kolem pozemku

Ono se to dobře řekne, prostě, uděláme plot, ale jaký? To byla velká otázka, na kterou jsme si museli odpovědět skutečně jako první. Pak je ještě jedna otázka - kde vlastně plot bude a co bude "oplocovat"?

Nejprve k druhé otázce - kudy vlastně plot povede. 

To není až tak jednoduché, otázku plotu jsme řešili již dlouho, dá se říci - dlouhá léta. Postavit plot prostě jen tak kolem baráku jednoduše nešlo. Problém se ukázal již při první návštěvě stavebního úřadu - oplocení se dá postavit pouze tam, kde je to povoleno. Omezení bylo v typu pozemku, který obklopoval náš barák. A tak jsem museli nejprve požádat o změnu územního plánu - to trvalo dva roky.  Naštěstí jen dva, měli jsme štěstí, územní plán obce se právě upravoval s platností od 1. 1. 2014. To se hodilo. Jen kdybychom měli jasno v tom, kudy vlastně plot má vést.

Měli jsme hodně variant, nakonec jsme se shodli, že oplotíme tak velký kus pozemku, aby budoucí přítel člověka - pes, měl svůj dostatečný výběh, a také aby naše živá okolní příroda - srnci a srny - byla udržena dostatečně daleko a neničila nám květiny a zeleň, kterou si kolem baráku zasadíme.  Zároveň jsme chtěli využít zastavěnou plochu jak barákem, tak i stodolou, aby nebylo nutné zbytečně oplocovat celou plochu.

Výsledné rozhodnutí pak vypadalo takto:

Severní část pozemku a vstup do lesa

Západní linie plotu a jižní část plotové linie

Jižní část s budoucím vjezdem do zahrady

Tedy - otázka první - jaký plot?

Nabízí se mnoho řešení, plot běžný pletivový, plot živý, plot celodřevěný, plot kovaný, s betonovou podezdívkou, bez podezdívky, plot plastový... trochu si to rozeberme, ale nejprve jsme si také stanovili požadavky na konstrukci plotu:

1. plotová linie nebude zadržovat povrchovou vodu a nebude bránit jejímu přirozenému toku,
2. plot musí být variabilní a konstrukce musí umět kopírovat zvlněný terén,
3. konstrukce musí být co nejméně náročná na údržbu a dostatečně trvanlivá,
4. plot musí být jednoduše opravitelný v případě jeho poškození
5. plot musí vydržet poměrně drsné zimní podmínky (závěje sněhu, silný vítr).

A nyní možnosti:

Plot kamenný - gabiony:

moderní a často používaná varianta s ocelových dílců, vysypaných kamením. Třeba i s využitím popínavých rostlin. Tento typ plotu je velmi mohutný, nepřehlédnutelný. Lze jej poměrně snadno vystavět, ale hrozí možnost jeho zhroucení, pokud bude úzký. 
Tuto variantu jsme vůbec neuvažovali reálně, protože si myslíme, že nepatří do našeho okolí, vzhledem k nutnosti jeho velké výšky (budeme mít psa) by byl neprůhledný a tvořil by jakousi nepřátelskou hradbu kolem.

Kovaný plot:

je většinou nadčasový a hodí se k mnoha objektům. S jeho využitím lze vytvořit důstojné ohraničení pozemku a dobrou ochranu proti vniknutí. 
Problémem ale je jeho pořizovací cena a hlavně - opět, do našeho prostředí si jej nedovedeme představit

Drátěný plot:

Nejčastější řešení. To se vezmou tyčky (většinou trubky), trochu betonu a vodící dráty, nakonec se natáhne a přichytí role pletiva. Tak to většinou je. Toto řešení se dá realizovat lehce i svépomocí, ale... moc se nám tato varianta nelíbila. Dlouho jsme také řešili, jak by vlastně takový plot měl vypadat, zda by měla být podezdívka a podobně. Podobný plot již máme v části pozemku  postaven - kdysi sloužil jako výběh pro slepice.

Variantou drátěného plotu může být také místo pozinkovaného drátu také plast. Obě varianty nakonec neprošly naším výběrem.

Plastový plot:

Zde je předpokládan plaňkový plot z planěk z plastu. Jedná se o naprosto bezúdržbovou variantu dřevěného plaňkového plotu. Od začátku rekonstrukce se však snažíme držet zásady - beton jen v nejnutnější míře a plast raději vůbec.

Dřevěný plot:

Dřevo svou přirozeností na vesnici jednoduše patří. Volba dřevěného plotu tak byla nakonec jediná, s kterou jsme se nakonec zaobírali. Studiu dostupných informací jsme věnovali hodně času, a tak víme, že jen plańky jsou trojího druhu a ještě více variant je ve výběru sloupků. Bylo vybráno, nyní jen, kdo bude dodavatel, a jak plot vlastně postavíme.


Bylo jasné, že se musíme, chceme-li dřevěný plot, soustředit na skutečně masivní konstrukci a dřevo musí být co nejvíce ošetřeno a impregnováno. Zároveň bude výhodné, z pohledu trvanlivosti, aby dřevěné sloupky nebyly vetknuty do země, ale aby byly použity vrtané, či zatloukané čepy.

A tak jsme vybírali a hledali, porovnávali a zase vybírali. Nakonec jsme svou pouť zakončili v kanceláři firmy Lesoservis ve Starých Nespeřicích (okres Kutná Hora). Slovo dalo slovo, prohlédli jsme si vhodné řešení přímo ve firmě a zahájili přípravy na stavbu.