FOTO dokumentace - vsakovací studna

FOTO dokumentace výstavby vsakovací studny

Zahájení výkopů
Zahájení výkopů
Ruční práce...
Ruční práce...
to už je hlouběji
to už je hlouběji
Mechanizace instalace skruží
Mechanizace instalace skruží
Další skruž
Další skruž
takhle se přesouvalo...
takhle se přesouvalo...
obsyp mezer
obsyp mezer
kontrola hloubky
kontrola hloubky
už je skoro hotovo...
už je skoro hotovo...
náš strojník navijáku - bez obou by to nešlo
náš strojník navijáku - bez obou by to nešlo
no, to už je pěkná hloubka
no, to už je pěkná hloubka
a ještě jednou ze zhora...
a ještě jednou ze zhora...
dílo je hotovo
dílo je hotovo
zasloužená svačina
zasloužená svačina
kačírek patří na dno studny
kačírek patří na dno studny
a poslední - přítok z ČOV
a poslední - přítok z ČOV

FOTO dokumentace - trativod

Horní větev
Horní větev
Horní větev
Horní větev
vložená drenáž
vložená drenáž
rozdělení do druhé větve
rozdělení do druhé větve
obalování drenáže látkou
obalování drenáže látkou
dokončení horní větve
dokončení horní větve
napojení spodní větve
napojení spodní větve
dokončovací práce
dokončovací práce
k drenáži byla nakonec přiložena trubka
k drenáži byla nakonec přiložena trubka "pro jisto