FOTO dokumentace ČOV

FOTO dokumentace ČOV

Zde se bude stavět (vlevo ČOV, vpravo jímka)
Zde se bude stavět (vlevo ČOV, vpravo jímka)
Hloubení jámy na ČOV
Hloubení jámy na ČOV
Hloubka 2,1metru
Hloubka 2,1metru
Kontrola rozměrů - vše je OK
Kontrola rozměrů - vše je OK
Vše je připraveno, ČOV je možné vložit do jámy
Vše je připraveno, ČOV je možné vložit do jámy
Příptava na vložení
Příptava na vložení
Porada před úkonem
Porada před úkonem
Přesun ve složitém terénu
Přesun ve složitém terénu
Téměř na svém místě...
Téměř na svém místě...
a už je skoro dole...
a už je skoro dole...
Zabezpečení je nezbytné...
Zabezpečení je nezbytné...
a je tam...
a je tam...
A dokonce ve vodováze - dílo se podařilo.
A dokonce ve vodováze - dílo se podařilo.
Řešitelský tým...
Řešitelský tým...
Finiš - může se napojovat a spouštět
Finiš - může se napojovat a spouštět
Plnění ČOV a obsypávání pískem
Plnění ČOV a obsypávání pískem
ČOV připravena na napojení el.přípojky
ČOV připravena na napojení el.přípojky
detail chráničky el.vedení v souběhu s kanalizací
detail chráničky el.vedení v souběhu s kanalizací
napojení el.přípojky na ČOV
napojení el.přípojky na ČOV
Elektrické dálkové ovládání čerpadla vyčištěné vod
Elektrické dálkové ovládání čerpadla vyčištěné vod
Podružný elektrorozvaděč ČOV v předsíni
Podružný elektrorozvaděč ČOV v předsíni