Elektrorozvody

Každý pořádný dům musí mít kvalitní elektrorozvody

A co jsme vlastně měli my? No, sice krásně starobylé lesklé a historií "vonící" tavné pojistky. Pěkně jedna vedle druhé, uspořádaně plnily svou funkci po mnoha let. Byly vystaveny na chodbě prvního patra, pěkně v dřevěné skřínce bez dvířek.

Svého času jsme se pokusili zjistit  systém zapojení historické rozvaděčové skříně a identifikovat jednotlivé okruhy a příslušné pojistky. Copak o to, ty třífázové byly snadno identifikovatelné.  Náš rozvaděč měl hned čtyři sady těchto jističů (garáž, neuskutečněný ohřev TUV, kamna přízemí a to hned dvakrát), ale to ještě šlo... Když jsme ale postupně zapínali světla a já kroutil pojistkami - většinou se nic nedělo. Nakonec jsme pobíhali po celém domě a ty zpropadené okruhy jsme přeci jen dokázali "napárovat".

Co jsme zjistili? Celá pravá polovička pojistek z rozvaděče byla sice "živá" osazená pojistkovými vložkami, ale ty okruhy většinou nikam nevedly - jednalo se o připravenou část rozvaděče na plánované druhé patro. V levé části rozvaděče (a bylo tam devět pojistek) byly okruhy, odvedené do sklepa a přízemí. Ale jak!. Například - zcela vlevo byla jedna pojistka 16A a na tu byly zapojeny všechny zásuvky I.patra a to všetně některých světel, druhá pojistka jistila jednu jedinou žárovku v komoře! Dokonce byl odhalen okruh, který byl "živý" a neměl předřazenu pojistku žádnou!!! Ach jo.

Rozvody, to byla kapitola sama o sobě. Barák je vlastně postaven ve třech stavebních vlnách a tedy i rozvody elektriky byly řešeny vždy patřičně na úrovni té které doby. A tak do severní části baráku v luxusních kovových trubkách vyložených černým asfaltovým papírem vedly tenké vodiče, zřejmě ze slitiny mědi a hliníku. Jako izolace bylo použito ještě opletení s voskem. Jak se asi vodič rozehříval, když na jednom vodiči zároveň proudila energie do žehličky a zároveň třeba do rychlovarné konvice. Tehdy jsem ještě zanadával, když po zapnutí vysavače vypadla elektrika a to včetně světel... Po zjištění stavu jsem naopak rád - ta pojistka vlastně zcela správně svým výpadkem zachraňovala barák před zahořením...jen bylo nutné mít velkou zásobu pojistkových vložek.

Část okruhů bylo vedeno daleko později, měděné vodiče nebyly k dispozicia, tak je použit samozřejmě hliník. A také, šetřilo se na všem a trubky - to "byla zbytečnost" a tak hliníkový dvojvodič putoval pěkně do omítky. Takový starý hliník, když se dvakrát ohne a konec zůstane v ruce a ze zdi již kouká poslední centimetr, to je věc...

Takže - když rekonstrukce baráku, tak včetně rozvodů.

 

Odbočka pro odborníky:

Původní rozvod byl koncipován v systému třífázového rozvodu TN-C, tedy jen dvou, či čtyřdrátový rozvod.

Nyní jsme na systému TN-C-S, v baráku jsou použity oba systémy vždy tak, jak se daří modernizovat.

Cílem je jednotný systém TN-S v celém baráku - tedy od vstupní hlavní skříně až ke spotřebiči.

Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem je zásadně, tam, kde je to vhodné a možné, použit proudový chránič. Ale to rozeberu později.

Co však předcházelo

Než byly zahájeny práce na výměně elektrorozvodů, bylo nutné si jednoznačně vyjasnit mnoho záležitostí a to, jak se ukázalo, s sebou přineslo nutnost vyřešit další a další otázky, které nás předtím ani nenapadly.

A tak jen namátkou:

- hlavní otázka - je jasné, jaký bude mít účel každá z místností?
To se ukázalo jako schůdné, neboť jsme již z dřívějška měli zpracován dispoziční návrh, dle kterého stále pracujeme. Tedy až na koupelnu, kterou nyní máme v provizorním místě se samostatným podružným rozvaděčem.

- Co se suterénem - co zde vlastně bude za technologii? 
ČOV byla napojena provizorně z předsíně (mimochodem, zde byl instalován první chránič). Podružný rozvaděč musel pryč, připravovala se instalace nového topení.
Hlavní přívod byl v rámci nové střechy přeložen do zemně a provizorně ze sklepa doveden do původního rozvaděče.
Vodárna byla provizorně napojena na starý elektrorozvod a dohřev vody se slunečními kolektory byl sice také hotov, ale opět, zapojen na provizorní podružný rozvaděč ve sklepě.

- jak bude možné rozkopat obydlené místnosti? 
to byl velký problém, rozkopat celý barák, když se v něm bydlí v podstatě nelze, etapové výstavby jsme se bránili. 

- nebude nakonec zvolena modernější elektroinstalace?
druhá zásadní otázka, která nakonec nejzásadnějším způsobem ovlivnila systém rozvodů. Dnešní rozvody elektriky je možné v podstatě realizovat dvěma způsoby - buď klasickou metodou - tedy na jeden (např.světelný) okruh navěsit řadu světel a ke zaždému světlu napevno přiřadit a zapojit v sérii spínač. Tento systém se buduje odnepaměti a zřejmě ještě dlouho budovat bude. Je jednoduchý, elektrikář to má také jednoduché, je méně kabelů po baráku atd. Ale - když se chce změnit význam vypínače - například zapojením schodišťového vypínače, už je problém. Když se chce zajistit nová funkce - například přidat možnost sepnutí vypínače v předsíni ještě světla venku - další problém. Není-li připraven kabel k vypínači, není světlo...
Zcela jiný pohled na rozvody s sebou přináší tzv: inteligentní elektroinstalace. Jedná se o rozsáhlý problém se zásadním vlivem na styl rozvodů. Rozvody se koncipují zásadně hvězdicově, v podstatě každý spotřebič a velké množství zásuvek je zavedeno samostatným přívodem do rozvaděče a zde je instalován ovládací systém. Ovládání je pak realizováno zcela jinými členy a v bezpečném napětí. To s sebou přinese - hodně kabelů a velký rozvaděč.
Tato koncepce  nakonec u nás vyhrála. Jedná se o tak velkou věc, že její popis nechám na samostatný článek. Dále se budu zde zabývat jen elektrorozvody.

Výchozí podmínky- zadání

Takže, bylo rohodnuto jak postupovat - shrnuji:

- bude vybudován hlavní rozvaděč ve sklepě, krerý bude napájet další tři podružné rozvaděčové skříně,

- podružný rozvaděč pro suterén bude instalován do technologické místnosti,

- podružný rozvaděč pro I a II.patro bude instalován do II. patra na budoucí chodbu (dnes půdní prostor),

- poslední podružný rozvaděč bude jen malý a bude napájet prostory bývalého chléva, dnes skladiště, někdy dílny,

- rozvaděč pro provizorní koupelnu je chápán skutečně jako provizorní, se zajištěním veškeré bezpečnosti, ale bez inteligentní elektroinstalace,

- kompletní elektrorozvody budou koncipovány hvězdicově s tím, že je nutné zachovat ovladatelnost světel i v době, kdy nebude k dispozici a oživena technologie inteligentní elektroinstalace.

Zadání bylo nakonec jednoduché, ale dostat se k němu, nebylo otázkou několika dní, ale - odhaduji, spíše dvou let. První diskuze byly zahájeny již v době instalace ČOV a ohřevu vody - tedy v roce 2009. To množství variant a řešení, toho studia a výběru...