Ekonomické zhodnocení provozu ČOV

Zhodnocení pořízení a nákladů na provoz v poměru na jiné řešení ukazuje vhodnost volby a návratnost vložených investic.

V našem případě je volba malé domovní čistírny se vsakováním do podzemních vod poměrně běžné řešení. Pro porovnání jsem zcvolil druhou (a zřejmě i jedinou možnou) varianatu - ukládání odpadních vod do jímky a odvoz s likvidací ve velké čistírně odpadních vod.

Náklady na pořízení a provoz
pořizovací náklady cena (s DPH)
projekt 4.000 Kč
hydrogeologický posudek 5.000 Kč
ČOV TOPAS5 + PF 66.045 Kč
jímka 1m3 1.000 Kč
vsakovací studna + drenáž 6.840 Kč
kalové čerpadlo 3.200 Kč
elektro kompletní 4.900 Kč
celkové pořizovací náklady 90.985 Kč
provozní náklady  
el.energie (cca 520 kWh/rok; 3 Kč/kWh) 1.560 Kč
odběr vzorků (1xročně) 550 Kč
celkové provozní náklady 2.120 Kč
provozní náklady - žumpa  
vyvážení žumpy (četnost 15x/rok x 1200 Kč) 18.000 Kč


Ekonomické porovnání s variantou žumpa

Porovnání nákladů
Provozní náklady za rok       cena s DPH   
ČOV 2.120 Kč
vyvážení žumpy 18.000 Kč
rozdíl nákladů za rok 15.880 Kč
podíl pořizovacích nákladů a rozdílu ročních nákladů 5,7

Návratnost vložených jednorázových nákladů na pořízení ČOV a potřebné technologie včetně započítání provozních nákladů je 5,7 let.

-vl