ČOV - stavba

ČOV - popis + realizační část

Výstavba ČOV vycházela z požadavků výrobce.

Volba velikosti ČOV byla poměrně jednoduchá. Výrobce připravil jednoduchou kalkulačku, která pomůže vyhodnotit a nalést vhodný model:

Rodinný dům:
spotřeba vody na osobu     150l/den
počet osob                              4
celková spotřeba vody          600l/den
navrhovatý typ ČOV                TOPAS 5

Z důvodu zajištění čisté vody na výstupu ČOV byl po konzultacích s výrobcem zvolen typ TOPAS 5 s pískovým filtrem.

Popis funkce ČOV TOPAS

(zde si vypůjčím informace z oficiálních stránek výrobce):

Činnost čistírny Topas spočívá ve střídání dvou fází, které reguluje řídící plovákový spínač, umístěný v přítokové komoře.

Fáze průtočná, je hlavní fází, při níž dochází k samotnému čištění odpadní vody a následnému odtoku čisté vody z čistírny.

Fáze regenerace, nastává 3–5krát za den. Dochází k odtahu kalu do kalojemu a celkové údržbě, díky provzdušnění částí čistírny, které byly doposud v klidovém stavu.

Fáze průtočná:

 

 

Surové odpadní vody natékají do akumulační nádrže, kde dochází k usazení hrubých nečistot. Předčištěná odpadní voda je z akumulační nádrže přečerpávána přes filtr hrubých nečistot, vzduchovým čerpadlem, mamutkou, do aktivační nádrže, kde probíhá vlastní proces čištění odpadních vod aktivovaným kalem ve vznosu. Následně je směs vyčištěné vody a kalu načerpávána mamutkou do kónické dosazovací nádrže, kde kal sedá ke dnu a otvorem ve spodní části nádrže, propadá zpět do aktivační komory. Vyčištěná voda stoupá k hladině a přepadá do nádrže pískového filtru. Tady gravitačně protéká ke dnu a současně se dočišťuje. Z mezidna pískového filtru je mamutkou odčerpávána do odtoku z čistírny.
V průtočné fázi dochází zároveň také k provzdušňování filtru hrubých nečistot, aby nedošlo k jeho ucpání a k provzdušnění kalojemu proto, aby kal nazahníval a byl aerobně stabilizován.

Fáze regenerace:

 

 

 

Při nedostatečném přítoku splašků, plovákový spínač v akumulační nádrži dosáhne minimální hladiny a nastává fáze regenerace. Dojde k odčerpání usazeného přebytečného kalu z aktivační nádrže společně s vyčištěnou vodou do kalojemu. Tady kal sedimentuje a v horní části přepadá zpět do akumulační nádrže, která se

provzdušňuje, aby nedocházelo k anaerobním procesům a ke vzniku zápachu. Jejím provzdušňováním současně dochází k rozmělňování usazených hrubých nečistot.

V této fázi dále dochází k provzdušňování dosazovací nádrže a odtahu plovoucích nečistot z jejího povrchu zpět do aktivace. Zároveň začíná automatické praní náplně pískového filtru. Na dno pískového filtru se přivádí vzduch, který uniká k povrchu a tím uvolňuje nečistoty, které se přečerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou zpět do akumulační nádrže.

Realizační část

Pro instalaci ČOV jsme nechali zpracovat projekt (byl to mimo jiné požadavek stavebního úřadu).
Stavební připravenost byla požadována v tomto rozsahu:
- jáma pro vložení ČOV o rozměrech 1m x 1m a hloubce 2,3m s betonovým dnem
- elektrická přípojka CYKY 5Jx1,5 s proudovým chráničem.

Po další potřeby jsme přidali další vodiče (CYKY 3Jx2,5 + CYKY3Cx1,5) pro sledování stavů ČOV a řízení čerpadla pro zalévání vody z jímky a CYKY 3Cx1,5 zavedené do místa dálkového ovládání čerpala z vnějšku budovy.

Elektrická přípojka je zapojena do samostatné rozvaděčové skříňky, instalované v předsíni baráku. Zde je instalovánm chránič, jističe pro ČOV a čerpadlo, indikační prvky (provoz a havárie) a spínací hodiny pro omezení provozu ČOV v době menší zátěže.

Vyčištěná voda z ČOV je odváděna do jímky o obsahu 1kubík, zde je instalováno ponorné čerpadlo pro zalévání. Jímce na vodu  jsou věnovány jiné stránky na tomto WEBu.

Aby bylo možné správně reagovat na případné naplnění ČOV větším množstvím vody a tím zamezit případné havárii, má ČOV instalován havarijní plovák. Stav sepnutí plováku je indikován vestavěnou sirénou. Signál o havárii je dále přenášen kabelem do podružného rozvaděče, kde je indikován červeným blikajícím světlem - je tedy větší jistota, že si nežádoucího stavu všimne někdo v domě a zajistí další kroky k zamezení škod.

Havarijní stav byl také přenášen do GSM modulu, který byl schopen odeslat upozorňovací SMS zprávu na přednastavené mobilní číslo. Zařízení bylo instalováno do prostoru předsíně a bylo v provozu cca jeden rok po dobu, kdy nebyl barák trvale obýván.