Zateplení fasády - 2011

Zateplení vnější obálky baráku

Zateplení obvodových zdí baráku je logická součást našich opatření ke zlepšení kvality bydlení. Výměna oken a dveří byla první část, zateplená druhá a pak "jen" pořádné vytápění, třeba i rekuperace.... a tak donekonečna. Kdo má barák, ví o čem je řeč...

V části, věnované "Zelená úsporám" je podrobě rozebráno odborné a ekonomické zhodnocení.

Kompletní foto-dokumentace významných kroků v procesu realizace zateplení, včetně poznámek, je zpracována ve stránkách, věnovaných fotkám.

Než bylo rozhodnuto o zateplení, měli jsme hodně pochybností, zejména v oblasti ekonomiky a návratnosti. Neustále jsme zvažovali různé metody zateplení, studovali články a sháněli informace. Hodně informací bylo možn získlat na serveru www.tsb-info.cz, Server se zabývá různými oblastmi stavenictví a je opravdu hlubokou studnicí informací.

Při přípravě projektu jsem mnoho štěstí neměli - skoro to vypadalo, že se nám projektanti vyhýbají. Na výstavě zateplení a vytápění jsme oslovili "znaleckou agenturu" a ta nám na počkání chtěla zpracovat dokumentaci pro Zelená úsporám. Dokument by zřejmě podmínky splňoval, ale nedal by nám informace, které jsme chtěli, co konkrétně je potřebné a ekonomicky zdůvodnitelné udělat pro náš barák.

Jiný projektant sice začal přesně podle naší představy, zvažoval různé varianty, jejich návratnost a finanční nákladnost, až nám najednou přestal odpovídat na naše maily a kdoví, kde se ztratil...to se opakovalo ještě jednou, až jsme měli dojem, že se pohybujeme v nějakém začarovaném světě. Druhý projektant, přes skutečnost, že jsme osobně byli u něj v proječní kanceláři a dojednávali podrobnosti a dokonce byl i u nás na baráku, se ztratil zcela, neodpovídal na maily, nebral telefony a světe, div se, na původní adrese ateliéru sídlila najednou firma zcela jiná.

Takže - naše představy o důkladném zmapování možností a různých variant se postupně rozplynuly, získali jsme fůru někdy rozporuplných informací a žádné konkrétní.

Zateplovat jsme chtěli a a tak se znalostmi, nabytými samostudiem, různými konzultacemi a dílčími výsledky projekční činnosti, jsme začali hledat vhodnou firmu jako dodavatele zateplení.

Nakonec jsme se obrátili na, dříve již vyzkoušenou firmu J&D stavební práce, s.r.o..

Jednání proběhlo velmi rychle a i cenová nabídka byla pro nás přijatelná. Slovo dalo slovo a termín zahájení byl stanoven na konec dubna 2011.

Práce byly zahájeny 15.4. 2011 navezením stavebního materiálu a 30.7.2011 ukončením převzetím díla.

Postup realizace jednotlivých kroků a jejích návaznost je zřejmá z komentované fotodokumentace.

Výsledný stav je vidět zde:

-vl