Měření energie - výstup

Výstup ze systému SDS MICRO jsou data. Informace o aktuálním stavu právě probíhajícího odběru baráku a o tom, jaký je aktuální tarif (zda vysoký, či nízký) lze získat dvěma způsoby.

WEB SDS administrační

SDS má vestavěno jednoduché WEB rozhraní, na kterém lze zobrazit aktuální stav vybraných vstupů.

Zde je ukázka:

Jak je zřejmé - aktuální stav je "nízký tarif" , aktuální příkon baráku je 489 W (zřejme jede server, čistička a nějako to světlo...)

Od počátku měření jsme spotřebovali 2,88 GWh a bude nás to stát cca 6500 Kč.

Lze zde také zobrazovat i ostatní informace a nastavovat některé parametry.

Pro informaci: na Opto vstup 1 je zapojen S0 výstup z elektroměru, Opto vstup 2 je využit pro rozlišení nízkého a vysokého tarifu.

WEB uživatelský

SDS má vestevěn webovský server, který lze modifikovat, jedná se o jednu stránku, na které lze zobrazit a popsat měřené parametry. Prostřednictvím stránky lze také ovládat dvě vestavěná relé...

Toto rozhraní zatím nevyužívám i když to v plánu samozřejmě je. Zatím jen ukázka defaultní stránky - pro představu.

Na stránce lze již nyní odečíst některé využívané parametry.

-vl