Výběr způsobu vytápění místností

Výběr způsobu vytápění místností

říjen 2014

Zdroj tepla je jedna věci, jak teplo rozvést do místností baráku je věc druhá. Opet, jedno velké rozhodnutí, které má samozřejmě vliv na dimenzování a nastavení celého systému topení.

Ponechání stávajících plechových radiátorů jednoduše nepřicházelo v úvahu. Již mají za sebou hodně let provozu, jeden jsme již nemohli ani pořádně vyčistit, mohl by také začít prosakovat ve spoji. Rozvody také nejsou ideální, silné trubky pro samotížný provoz poměrně překáží a nevypadají hezky. A tak bylo jasné - kompletní rozvody a radiátory musí ven.

Výchozí podmínky jsou jasné - máme zpracovánu detailní dokumentaci, kterou jsme chtěli použít jako přílohu k žádosti na dotaci pro zateplení. Součástí je nejen výpočet celkové tepelné potřeby baráku v průběhu celého roku, ale i tepelná ztráta každé obývané místnosti. Tak lze také stanovit i potřebný výkon zdroje tepla v každé místnosti.

Detailní návrh  a výpočet velikosti otopných těles jsme nechali na projektantovi, na nás bylo vybrat systém vytápění.

Trochu teorie a možností řešení:

Rozhodnutí první - radiátory, nebo podlaha. Podlahové topení by bylo pěkné, zdroj tepla není viditelný a šlo by o nízkoteplotní systém vytápění. Tento systém by byl výhodný i pro tehdy uvažované zásobníky tepla, ale... jsou zde jisté ale:

- podlahové vytápění se v podstatě nereguluje, důvodem je velká tepelná setrvačnost a tak regulace pracuje v podstatě jen dle vnější teploty,
- hlavní problém - nemáme hotovy podlahy!

Takže radiátory. S projektantem jsme prošli celým barákem a řešili cesty rozvodů. Nakonec bylo jasné - rozvody budou dvoutrubkové, na rozvodech se šetřit nebude a použijeme měď. Nebudeme spoléhat na plast, nebudeme řetřit na nepravém místě. Vymysleli jsme vedení trubek pod stropem suterénu tam, kde to jde. V místě budoucího radiátoru povedeme přívod stěnou, obejdeme podlahu a vytáhneme trubky nad podlahou ze zdi. Co tím získáme? Trubky nebudou nikde vidět, překážet a nebudou bránit budoucí výměně podlah. Jestliže radiátory, pak tedy vysokoteplotní systém vytápění. Vyšší teplota má výhodu v tom, že je možné instalovat menší radiátory, které pak nebudou zabírat místo v pokojích.

Tímto rozhodnutím se podstatně omezil výběr radiátorů.

Původní návrh projektanta byl - klasika, plechové radiátory - například KORADO klasic. Jední se o typové řešení , které je nejužívanější a také velmi finančně příznivé.

Toto řešení má ale velké omezení - pokud se použije výkonné těleso, nelze se vyhnout zaplněním prostoru mezi panely dalšími přídavnými prvky k vyzařování tepla. Ono se to nezdá, ale je tím velmi omezena možnost čištění od prachu, který se mezi deskami samozřejmě objeví a uchytí. Tudy cesta tedy nevede,

Dalším řešením je jiná řada od KORADE - řada Koratherm - horizontal. 

Tyto radiátory již patří mezi neobvyklé a pěkné řešení. Opět sice výrobce mezi vyzařovací plochy instaluje další prvky, ale lze najít i řešení bez dodatečných prvků. Výhodou tohoto řešení je však pěkný vzhled, ale také vyšší cena.

Radiátory lze objednat s přívodem zespodu, což by nám vyhovovalo - prostě se nechceme dívat na trubky (i když z mědi).

Takže - OK, ale nebereme.... pak padl jednoduchý nápad - proč musíme mít plechové radiátory (i když pěkné), proč nemůžeme mít klasiku - radiátory litinové. Nejprve mne to ale trochu vyděsilo v představě, že zde instalujeme hmotná, těžká litinová žebra - prostě klasika.

Znovu jsem zapátral na internetu, odmítl různé skleněné systémy, hliník a věnoval jsem k litině. A nakonec jsem našel - firmu, na kterou jsem narazil již při hledání vhodného kotle - VIADRUS

Tato firma sice stále produkuje klasické litinové radiátory (které jsme nechtěli), speciální stylové (které se nám ale nehodí), ale také poměrně nové radiátory STYL.

To je ono. Něco takového jsme si představovali. Jednoduché, elegantní, nezabírají mnoho prostoru a vypadají moderně. 

Jen ještě, aby tyto radiátory umožňovaly napojení ze spodní části. A ejhle - výrobce nabízí speciální dvojčlánek, který má vývody tam, kde jsme potřebovali.

A je rozhodnuto. Rychlá kontrola výsledné ceny, no není to KORADO Klasic, ale zase to není dražší, než jiné, modernější řešení.

Takže - radiátory jsou zvoleny, projektant přepracoval projekt a navrhl počty článků dle potřeb místností. 

Vše je tedy připraveno na objednávku a na montáž. Tedy, až na zajištění financování, ale to je úplně jiná kapitola.


Takže, jak vlastně vypadal projekt? Máme zpracován návrh na suterén - zejména rozvody, I.patro - zejména radiátory, i druhé patro - to pro možné budoucí vytápění místností pod střechou.