Technické řešení žaluzií

Jak jsme to nakonec vyřešili

Žaluzie byly vybrány. Vybrané technické řešení nám vyhovovalo. Konstrukčně se jedná o bytelné žaluzie. Po stranách oken jsou upevněny vodící lišty, které zabraňují pohybu lamel ve větru, při sklopení se lamely, díky svému profilu ve tvaru písmene Z, k sobě pěkně přimknou a není skrz ně vidět. Bylo možné žaluzie doplnit elektrickým motorem a zajistit tak dálkové ovládání.

Montáž žaluzií

Konstrukce žaluzií bylo nutné zavěsit nad okno a to tak, aby bylo možné nakonec konstrukci překrýt vnější vrstvou zateplovacího systému.
Technický list Z90

Samotná konstrukce závěsů měla hloubku cca 140mm. Projekt počítal s tloušťkou tepelné izolace 160mm. Lepidlo izolace zabere cca 1cm, několik mm bylo nutné počítat pro vnější vrstvu izolace. K dispozici tedy bylo 160 + 10 + 5 = cca 175 až 180 mm.  Žaluzie však musí být překryta ochrannou pevnou konstrukcí. Celá konstrukce nesmí být hlubší, než kompletní izolace - jinak by byly žaluzie vidět.

Museli jsme tedy v ploše celé zatažené žaluzie odstranit omítku - tím jsme získali cca 30mm. Tyto 3 cm jsme ale potřebovali k alespoň nějakému zateplení plochy pod konstrukcí, jinak by vznikl tepelný most nad oknem a to by dobré nebylo. Jako izolaci jsme použili XPS extrudovaný polystyren. Na něj jsou na dlouhých šroubech, upevněných ve zdi chemickými kotvami, přišroubovány závěsy žaluzie. Na tyto závěsy jsme pak upevnili na míru vyrobený truhlík z 10mm desky  OSB. Nakonec se vše podařilo a před montáží žaluzií bylo přivedeno i vedení pro napájení a ovládání motorů žaluzií.

Ochranný truhlík byl přetřen šedou základovou barvou jak z venku (aby OSB desky byly ochráněny do doby instalace zateplovacího systému), tak i zevnitř, aby OSB desky při pohledu ze spoda nesvítily.

Ovládání žaluzií

To byl samostatný analytický úkol. Měli jsme tyto požadavky na řízení:
- individuální ovládání žaluzie u každého okna,
- centrální ovládání z jednoho místa,
- možnost automatizace (spouštění a vytahovábní žalizií na základě úrovně vnějšího osvětlení)
- možnost dalšího rozvíjení systému ovládání

Nakonec bylo rozhodnuto o zakoupení žaluziové jednotky systému NIKOBUS fy.Moeler.

Jednotka umožňuje ovládat nezávisle šest motorů. Máem sice celkem instalováno 7 žaluzií, plně využíváme pouze prostory v prvním patře a tak jsme sedmou jednotku zapojili prostřednictvím oddělovacích relé na jinou žaluzii o stejném rozměru. Ovládání poslední žaluzie je tedy společné, oddělení poslední žalizie budeme řešit až při osidlování horního patra.

Jednotka ovládání je řešena jako centrální řízení, bylo tedy nutné od každé žaluzie přivést ovládací kabel na jedno místo. Jednotku jsme instalovali do místa budoucího hlavního rozvaděče baráku. Ovládací prvky jsou naopak řešeny prostřednictvím datové sběrnice (2x2 vodiče). Ovládače jsme zvolili jako čtyřbodové, každý umožní ovládat posun přiřazené žaluzie nahoru a dolu a zároveň (druhým párem spínačů) centrální ovládání všech žaluzií (nahoru a dolů).
Vhodným naprogramováním řídící jednotky lze ovládat centrálně všechny žaluzie v závislosti na úrovni osvětlení. Přibyl tedy ještě snímař úrovně osvětlení a logický obvod na řízení.

Dnes lze tedy žaluzie ovládat několika způsoby:
1. každá žaluzie má svůj ovladač,
2. každý ovladač umožňuje vytahovat a spuštět všechy žaluzie najednou,
3. automaticky se žaluzie večer stahují a ráno otevírají,
4. jsou připraveny podmínky pro instalaci logické jednotky, která zajistí v plných slunečných letních dnech automaticky zastínit okna (stáhnout žaluzii a pootočit do vodorovné polohy), na které dopadá nadměrné množství světla a mohlo by dojít ke zbytečnému ohřívání interiéru. Tuto funkci ale plánujeme až v daší etapě automatizace baráku.

 

-vl