Provoz solárního ohřevu

Provoz systému solárního ohřevu vody.

Systém solárního ohřevu vody je monitorován prostřednictvím regulátoru RESOL ES.

Tento regulátor má dvě funkce:
1. řídí čerpadlo solárního ohřevu a čerpadlo dohřevu vody z kotle na pevná paliva
2. předává naměřené parametry prostřednictvím datové linky VBUS

Aktuální údaje je možné zaznamenávat prostřednictvím speciálního SW na běžícím serveru. SW umožňuje v nastavitelných intervalech (máme nastavenu minutovou periodu) ukládat hodnoty do LOG souboru. Data jsou ukládána v textové podobě, ale není problém je importovat například do Excelu.
 

Log soubor ze dne 20.12.2012 je možné nastudovat zde. Soubor je již importován do xls tvaru a je pro přehlednot popsán.

Tatáž data jsou zobrazena i v grafické podobě:


Diskuze ke grafu:

Venkovní teplota byla trvale pod nulou a dosáhla až -15°C v nočních hodinách. Nejvyšší denní teplota byla ten den kolem devíti stupňů pod nulou.

Kotel na pevná paliva byl v provozu po celý den, z grafu je zřejmé postupné vychládání a v cca 8:30 bylo opět přiloženo a teplota se prudce zvýšila. To také s sebou přineslo zvýšení teploty vody v horní části zásobníku.

Teplota vody v rozvodech odpovídá cyklování nuceného oběhu teplé vody. Je vidět sepnutí oběhového čerpadla spínacími hodinami již v 1:18 hod. (což je zřejmě i zbytečné...). Další oběh je vidět v 6:09 hod. a tak dále. V odpoledních hodinách je teplota v rozvodech dána již průběžným odběrem z kohoutku a večerním mytím.

Výkon slunce - jednalo se o slunečný den a první zaznamenaný dopadající výkon je zřejmý již kolem 7:45 hod. Slunečný svit je poměrně vytrvalý a má stoupající tendenci do cca dvanácté hodiny. Poté již postupně výkon klesá s pohybem slunce. To zapadá kolem páté hodiny odpolední. Kolem oběda byl výkon slunce téměř 600W/m2 (z důvodu měřítka je hodnota výkonu zobrazena s koeficientem 0,1).

Teplota solárních panelů koresponduje s intenzitou dopadajícího slunce. Je pěkně vidět rychlou reakci teploty. Maximální teplota na výstupu panelů (jsou zapojeny za sebou) dosáhla hodnoty 45°C. Pozvolný nárůst teploty panelů v období od 9:30 do 14:30 je dán postupným ohříváním vody v zásobníku. Studená voda nedovolí nárůst teploty v panelech, neboť je rozdíl teplot příliš velký a panely jsou zásobníkem ochlazovány.

Teplota v dolní části zásobníku se začíná zvedat v návaznosti na proudění ohřáté vody z panelů. Všimněme si, že teplota přitékající vody z vodovodního řádu je velmi nízká (kolem šesti stupňů - zem je již hodně ochlazena dlouhodobými mrazy). Teplo, předávané ze solárních panelů, dokázalo zvýšit teplotu vody v dolní části zásobníku o téměř 30°C, což je pěkný výsledek.

Celkový zisk energie ze slunce  za sledovaný den byl 3,7kWh! Jedná se o velmi dobrý zisk. Energie ze slunce dokázala ohřát cca 300l vody z teploty 6°C na 30°C - tedy téměř na teplotu, vhodnou k mytí. Ohřev vody probíhal zhruba od devíti hodin dopoledne do šestnácté hodiny odpolední - tedy cca 7 hodin. O zvýšení teploty v zásobníku se postaral kotel na tuhá paliva, který průběžně zvyšoval teplotu v zásobníku na 55 až 60°C.

Teplá voda je z bezpečnostních důvodů, před vpuštěním do rozvodů vody, ochlazována směšovacím ventilem na max teplotu 55°C. V praxi dosahuje teplá voda teploty max 48°C. Při sprchování se používá voda o max.teplotě 38°C a tak teplota vody v rozvodech je plně dostačující.

Statistické informace o výtěžnosti sluneční energie za delší období jsou k dispozici na stránce Statistika TUV