Měření energie - portál

Zobrazování naměřených hodnot na portálu

Jak již bylo zmíněno, dodavatel technologie poskytuje též tzv.: Portal měření energie, kam lze zdarma zasílat data z SDS.

Portal poskytuje jak výstupy v grafické podobě, tak i ukládá data za jednotlivé dny a je dostupný na adrese:
portal.merenienergie.cz

K zobrazení vybraných dat je nutné přístupové heslo a tak alespoň ukážu vzorky.

Ukázka grafického výstupu dat:

Graf znázorňuje 24 hodin (zde ze dne 13.2.2012. Časová osa je s čtvrthodinovými kroky. Rozdílnou barvou je odlišen odběr s vysokým a odběr s nízkým tarifem. 
Z průběhu lze odvodit, kdy nějaký člen rodiny vstával do práce (5:15) a vařil si čaj, další člen vstával po sedmé hodině...Kolem jedné hodině odpoledne si zřejmě ohříval oběd a hlavní odběr energie nastal od šesté hodnině odpolední. Také lze z grafu vyčíst, že  barák má trvalý odběr (vlastní režii) kolem 400 W. Tento odběr je dán spotřebiči, jako například běžící server, trvale je v provozu čistička odpadních vod, občas zapne lednička a vytápění předsíně...

Občasnou kontrolou průběhu a aktuálního příkonu lze odhalit například nezhasnuté osvětlení sklepních prostor... :-)

Ukádaná naměřená data:

No a vzorek stažených dat vypadá takto: záznam z 13.2.2012

Jedná se o soubor csv - soubor je importovatelný přímo do Excelu a lze s ním bežně dále pracovat. Obsahuje informace o stavu čítačů nízkého a vysokého tarifu (kWh) a příslušného času.

Pokud si trochu pohrajeme se záskanými daty, dostaneme poměrně pěkný přehled o vývoji spotřeby energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze:

Z grafu lze vyčíst některé informace (samozřejmě se znalostí "místních poměrů")

1. V 10/11 a na začátku 11/11 jsou velké skoky denní spotřeby energie - ano, to způsobila v obou případech stejná závada, uživatel opoměl vypnout elektrický ohřev pracovny v suterénu :-(,
2. na konci ledna došlo ke změně nastavení evidenčního portálu a data nebyla ukládána do archivu. Informace jsou tedy dopočítány,
3. v lednu dochází k nárůstu spotřeby - zřejmě v souvislosti se spuštěním ohřevu WC  v předsíni v souvislosti s velkými mrazy.

V každém případě, ukazuje se jako velmi praktické sledování takové veličiny, jako je celkový odběr energie. Přeci jen, platíme to a platby nejsou z nejlevnějších...

-vl