Měření energie - nový portál

Nový portál pro zobrazení naměřených hodnot.

V lednu 2012 spustil poskytovatel portálu pro ukládání a zobrazování naměřených hodnot zcela nový portál.

Je možné jej najít zde: eportal.merenienergie.cz

Jaké jsou změny?  Zásadní a to jak z pohledu grafického znázornění, tak i uživatelského nastavenía přehlednosti. Navíc lze jednoduše sledovat vývoj v grafické podobě, či v textové (tabulkové podobě) vývoj za různá období.

Nejlépe to bude vidět na kopiích skutečného zobrazení.

Na první stránce je tzv: nástěnka. Zde jsou zobrazeny základní naměřené a uložené údaje - celková spotřeba za zvolené období v obou tarifech, přepočítána celková cena za spotřebovanou energii a vše je pěkně znázorněno v grafické podobě.

Pokud je potřebné zobrazit jiné časobvé období, lze zvolit z již připravené nabídky:

Podobně lze přistupovat k zobrazení aktuálního výkonu (příkonu), zobrazení celkové spotřeby, ceny spotřeby za zvolené období a detailní stavy počítadel.

V části nastavení lze zvolit, jaké údaje se budou zobrazovat, portál je připraven na zobrazování údajů o teplotě měřené zapojenými teplotními čidly, ale i stavy analogových vstupů - třeba měření napětí, vlhkosti a podobně. Vše záleží na volbě zařízení, které vyhodnocuje a odesílá zjištěné informace. Vše je možnm nastudovat na stránkách výrobce. www.merenienergie.cz

A nakonec některá zajímavá měření:

Snímek zobrazuje celkovou spotřebu energien za jeden květnový týden - spotřebováno bylo celkem 42,718 kWh, týden provozu nás stál 16,87 Kč ve vysokém tarifu a 64,78 Kč v nízkém tarifu. Celkové tádenní náklady josu tedy ve výši 81,45 Kč silové energie.

Pokud se budeme chtít podívat na grafické vyjádření - lze jedoduše přepnout styl zobrazení a máme následující výstup:

Jak je vidět, inovovaný portál umožňuje jednoduše a přehledně zobrazovat uložené informace, pokud si uživatel přeje, lze zvolit volbu "export" a data jsou k dispozici ke staření v csv formátu k dalšímu zpracování.

Programátoři si zde pěkně vyhráli a to jednoznačně ku prospěchu uživatele. Jde zde skutečně jen o to, pro jaké účely a jak je nabídnutý portál spolu s pořízeným vyhodnocovacím zařízením využit. A zde se skutečně meze v podstatě nekladou.

-vl