Instalace rozvodů topení

Topení - instalace rozvodů

říjen 2014

Vše bylo připraveno na montáž kotle, prostory kotelny byly zcela jiné, nové a je možné instalovat kompletní rozvody. Celou stavbu topení jsme rozdělili na tří etapy:

0. etapa - přípravné práce - kotelna, demontáž radiítorů a rozvodů - toto jsme realizovali vlastními rukami,
I.  etapa - instalace rozvodů - realizováno dodavatelsky - viz níže,
II. etapa - instalace kotle - realizováno dodavatelsky.


Rozvody

jako dodavatel instalace byla vybrána již vyzkoušená firma SEFEN z Frýdku Místku. Tato firma již u nás instalovana náš solární systém na ohřev teplé vody, byla vyzkoušena a tak nebylo nutné hledat firmu jinou.

Práce byly zahájeny v červnu 2013 naší demontáží stávajících rozvodů. Trochu jsem měl mrazení v zádech, když jsem "flexkou" rozřízl první trubku. Není cesty zpět, nyní musíme vše kompletně zlikvidovat, aby mohla firma zahájit montáž. A tak se řezalo, vytahovalo, páčilo, někdy i trochu bouralo, až byly veškeré radiátory i trubky venku před barákem. Nakonec toho bylo na tři plné vozíky šrotu, který jsem postupně odvozil do sběru.

Místnosti byly nějaké jiné, prázdnější, když chyběly původní plechové velké radiátory. Postupně jsme uvolnili místo u oken a já se pokusil připravit průrazy na stanovených místech ze sklepa do I. patra a v celém suterénu. Den před zahájením montáže bylo vše připraveno, technici mohou začít.

Inslalace byla zahájena roznesením všech radiátorů. Překvapile mne, jak těžká je litina a rychle jsem studoval, kolik vlastně, dle doporučení výrobce, musí být závěsných prvků, aby radiátor bezpečně visel na zdi. 

Předáním staveniště bylo poměrně jednoduché, projekt hovořil jasně a tak nebylo nutné mnoho upravovat. Ano, je pravda, že u starého baráku není nic tak, jak si projektant představuje a tak se musely vymýšlet dílčí změny, ale nebylo to moc zásadní. Prošli jsme kompletní trasy, dohodli se na konkrétní realizaci a mohl jsem techniky nechat u jejich práce. Vyrušoval jsem jen, když bylo potřeba fotograficky zdokumentovat některé instalační kroky. Kdyby jsme se ale zeptali techniků, asi by sdělili, že ze mne moc velkou radost neměli - pořád jsem něco řešil :-). Ale takový holt jsem...

V suterénu jsem hlídal, aby byl zachován souběh s instalovanými rozvody elektriky, která je již hotova. Nerad bych, aby došlo k poškození a třeba i úrazu. Ale vše šlo bez problémů. 

Dílčí problém nastal v okamžiku, kdy jsme řešili, jak vlastně zakončit instalaci tlakovou zkouškou, když není připraven kotel. Nakonec jsme se dohodli, že bude vývod teplé vody spojen v místě kotle s přívodem studené větve a celé vedení bude dočasně uzavřeno do jednoho okruhu. Tak bylo možné nakonec provést i předepsané tlakové zkoušky. 

Velkým technickým oříškem bylo stoupací vedení v připraveném kanálu, který probíhá ze suterénu přes první patro a končí na chodbě patra druhého. Moc místa jak u kotle, tak i ve stoupacím kanálu nebylo, ale chlapi si nakonec poradili dobře. Stoupací vedení bylo uzavřeno jak na začátku, tak i na svém konci v II.patře. Použije se až někdy... bude-li potřeba.

Problém byl i u napojení radiátoru v předsíni. Původní radiátor visel na vnitřní zdi naproti oknu a to nebylo zrovna efektivní. Nově měl být radiátor pod oknem, ale jak se k němu dostat? Nakonec jsem musel předem otevřít dlažbu a betonový podklad podlahy předsíně a vybudovat zde instalační kanál. I zde byly při montáži technické problémy, pro rozvod se musely použít trubky z měkčího materiálu, aby bylo možné je více ohýbat. Napojení na hlavní rozvod bylo vedeno nakonec jinudy, než stanovil projektant a to z důvodu praktičnosti. Ale byla to vlastně jediná změna vůči projektu. Zbytek byl instalován v souladu s návrhem.

Souběžně s přípravou průchodů ze suterénu k radiátorům v prvním patře jsem řešil i napojení zásuvkových okruhů - připravoval jsem k zásuvkám nové elektroinstalační trubky pro pozdější natažení nového přívodu elektriky.

V této souvislosti se zmíním i o instalaci uzávěrů teplé i studené větve vždy pod radiátorem. Tím jsem chtěl umožnit bezproblémové vyřazení radiátoru prostým uzavřením ventilů v suterénu s tím, že je ostatní systém v provozu. To bude výhodné například pro potřeby malování. Radiátor je možné odstavit, vypustit vodu z uzavřené části a radiátor demontovat, aniž by bylo nutné zastavovat topení.

Po dokončení rozvodů a pověšení radiátorů přišla na řada výše zmíněná tlaková zkouška. A hned se ukázalo, jak prozíravá byla instalace uzávěrů. Hned dva radiátory po natlakování tekly ve spojích jednotlivých žeber. Po opravě jsme nechali systém pod tlakem dva dny, aby bylo jisté, že již nic nikde neteče.

Po úspěšně provedené tlakové zkoušce nastal čas na instalaci izolačních návleků na trubky v nebytových prostorech. Opět, stejně jako u solárního systému, jsme na izolaci nešetřili. Rozvody po kompletním zaizolování vypadají docela dobře a vyjímají se pod starým betonovým stropem v suterénu. Ten strop si o opravu nyní již vysloveně říká.

Stavba byla úspěšně dokončena na konci června, měsíc před dohodnutou instalací kotle.


V rámci stavby se nakonec objevila i dodávka s naloženými balíky historicky první zásilky peletek. Peletky byly přeloženy do vyhrazenémo místa ve stodole. 

Tak, jsme plně připraveni, ještě jen drobnost - kotel.