Instalace kotle Biostar

Nový kotel pro vytápění baráku - Biostar

A máme zde srpen (2013) - blíží se vybraný (a těžce zaplacený) kotel GUNTAMATIC - Biostar. Zahájení montážní akce bylo naplánováno na 8. srpen 2013 s tím, že montáž bude trvat maximálně dva dny - tedy čtvrtek a pátek. Sobota byla ponechána pro případ, kdy by se něco nepovedlo.

Vše v baráku je připraveno - kotelna "voní" novotou, dlaždičky se blýskají, rozvody topení jsou připraveny k napojení na zdroj tepla, kabely napájení a od čidel tepla visí v domluveném místě - prostě, můžeme začít.

Servisní vozidlo se objevuje v dohodnutou hodinu a já zvědavě nakukuji do přepravní kabiny na toho našeho krasavce. Trochu se zarazím, zařízení je neskutečně veliké. Jen aby nebyl problém, pomyslím si a neodvažuji si dál rozvíjet tyto myšlenky.

Staveniště je bez problémů předáno montážníkům - ti se ale se poněkud udiveně tváří. Nakonec se ukázalo, proč vlastně. Měli k dispozici dokumentační fotografie, které jsem udělal před zahájením rekonstrukce prostor kotelny. To ještě byl instalován původní kotel, zdi neomítnuty a zaprášeny od dlouhodobě ukládaného uhelného prachu. Prostě, nyní jsou prostory zcela jiné, i když prostorově stejné. Změně jsem věnoval velké množství energie a ještě se k rekonstrukci prostor vrátím v jiném článku.

Stavda může začít a jak jinak, než přesunutím kotle na místo instalace. A je zde problém číslo jedna - výška kotle je stejná, jako světlá výška otvoru do garáže. Krátká porada, nakonec pomohlo snížení výšky kotle díky odstranění dřevěné podložky kotle. Postupně jsme kotel dostrkali až do garáže a máme problém číslo dvě - a opět, výška kotle a dveře do dílny. Tentokráte se k problému výšky přidala i šířka kotle. Dveře jsou "ušité" na místní prostory a nemají standardní rozměry. Pomohlo odmontování řídícího panelu v horní části kotle a odstranění krytu na boku. Dál to již bylo jednodušší, i když jen taktak. Kotel je na místě a doneseno je všechno příslušenství. 

Chlapi se pustili do práce, je vidět, že ji nedělají poprvé. Jeden se vrhl na přípravu peletkovny. Bylo nutné vybalit a ustavit šnek na podlaze peletkovny, připevnit motor a vše vyvážit, aby nedocházelo k nežádoucímu namáhání celé jednotky. Přemýšlel jsem, jak vlastně naplníme kotel peletkami, když není peletkovna řádně připravena. Nakonec jsem se rozhodl, že v klidu, večer po dnešní montáži, rychle postavím alespoň malou násypku z OSB desek tak, aby pojmula alespoň několik pytlů peletek a zajistila tak zásobu na cca týden provozu. 

Druhý technik připravoval okruhový rozvaděč a rozměřoval postavení jednotlivých prvků. Jedná se o stavebnici a tak to jde rychle od ruky. Hromada různých fitinek, ventilů a ucpávek se postupně zmenšovala, jak narůstala stavba na stěně. Vypadalo to na první pohled poměrně složitě. V této fázi jsem musel být přítomem téměř po celou dobu montáže - bylo nutné koordinovat napojení na připravené rozvody topení a hlídat, aby instalace byla nakonfigurována dle požadavků projektanta i mých.

Nakonec jsme společně identifikovali všechny přívodní a napájecí kabely - to již bylo druhý den kolem poledne. Do odpoledne byl kotel připojen i na komín a zapojen pneumatický dopravník peletek. 

Vše bylo zapojeno a mohla začít druhá etapa - zavodnění systému a spuštění kotle. Technici nastavili hromadu parametrů v menu ovládání systému a bylo možné nasypat první pytel peletek. Byl pátek, 20 hodin a od zahájení montáže uběhlo cca 16 hodin práce techniků. Po další půlhodině bylo jasné, že montáž proběhla úspěšně - radiátory začaly ohřívat prostory. Bylo možné svolat všechny uživatele a zahájit školení obsluhy. 

 

Zkušební provoz a kontrola chování systému řízení probíhalo další cca dvě hodiny. Technici sesbírali zbytky ze stavby, posčítali použité komponenty a připravili předávací protokol. Vše bylo v pořádku a tak nic nebránilo přejímku stavby podepsat.


Biostar GUNTAMATIC

Celkový pohled na kotelnu
Celkový pohled na kotelnu
Celkový pohled na Biostar
Celkový pohled na Biostar
Pohled na motor šneku peletkovny
Pohled na motor šneku peletkovny
Pohed za kotel - napojení do komína, trubice pneudopravníku
Pohed za kotel - napojení do komína, trubice pneudopravníku
Provizorní zásobník v budoucí peletkovně
Provizorní zásobník v budoucí peletkovně