FOTOdokument solární ohřev

FOTO Solární ohřev

Příprava místnosti technologie
Příprava místnosti technologie
Instalace zásobníku
Instalace zásobníku
Příprava dohřevu TUV z kotle
Příprava dohřevu TUV z kotle
Napojení zásobníku
Napojení zásobníku
Instalace panelů na štítovou zeď
Instalace panelů na štítovou zeď
Instalace panelu na štítovou zeď
Instalace panelu na štítovou zeď
Instalace panelů na štítovou zeď
Instalace panelů na štítovou zeď
Detail uchycení panelů
Detail uchycení panelů
regulátor RESOL ES
regulátor RESOL ES
Rozvody vody
Rozvody vody
Čerpadlová skupina
Čerpadlová skupina
Detail průtokoměru měřiče výkonu
Detail průtokoměru měřiče výkonu
Solární skupina - první varianta
Solární skupina - první varianta
Příprava průchodů primárního okruhu druhé varianty
Příprava průchodů primárního okruhu druhé varianty
Přeložení panelů na jiné místo
Přeložení panelů na jiné místo
Přepojení primárního okruhu
Přepojení primárního okruhu
Definitivní poloha panelů
Definitivní poloha panelů
Přepojený primární okruh
Přepojený primární okruh
Detail průchodu zdí
Detail průchodu zdí
Detail propojení panelů
Detail propojení panelů
Konečná podoba umístnění panelů
Konečná podoba umístnění panelů