FOTO -zateplení fasády

Dokumentace postupu výměny oken s dveři je velmi rozsáhlá, zde jsou uvedeny jen hlavní technologické kroky.

Foto z přípravných prací:

Před zahájením vlastních prací na zateplení bylo nutné vyřešit spoustu problémů. A nejen vyřešit, ale také připravit a hlavně - udělat.

Elektrorozvod na fasádě:

Zásadním problémem byla příprava rozvodů pro vnější osvětlení. Dlouho jsme zvažovali, jakým způsobem fasádu osvětlíme, nakonec byla stanovena místa, kam budou upevněny světelné zdroje. Na tato místa bylo nutné přivést napájecí kabel. Našli jsme výrobek, který zcela splnil naše požadavky - dostatečně pevný, aby unesl i větší zátěž, není na fasádě vidět a splňuje požadavky dostatečné tepelné izolace.

Tyto úkoly splnil nosič KOPOS - Krabice elektroinstalační do zateplení - KEZ a montážní deska do zateplení MDZ.

Technické informace je možné nastudovat třeba zde.

Instalace je jednoduchá, komínek se připevní před zateplením na svislou zeď, vnitřkem se protáhne "husí krk" a do komínku se vloží připravená polystyrenová vložka jako izolace. Po zateplení se komínek zkrátí a nakonec se před závěrečnou vrstvu fasády připevní nosná deska, nebo montážní krabice. Jednoduché, spolehlivé a hlavně, funkční. Pro nalezení přívodního otvoru a trubky jsme při závěrečném nanášení omítky vložili do otvoru pro kabel plastový hřebík, který tam zůstane do doby montáže světla, či jiného zařízení.

Máme tak připraveny místa pro montáž světel, instalaci čidel na rozsvěcení světel za tmy, venkovní zásuvky na balkóně, budoucí  "vrátník" u hlavních dveří a podobně. Ke každému nosiči je přiveden husí krk a ten je zakončen většinou na půdě u rozvodných lišt. Není tak problém s napojením i přípanou výměnou kabelů.

Hlavní dveře

Otvor pro dveře bylo nutné připravit. Nakonec jsme zvolili variantu falešných dveří, otvor je připraven v konečné velikosti a rozměrech, zateplení je dokončeno, stačí jen dočasnou krycí OSB desku odstranit a vložit zárubně s dveřmi. Ale, to až někdy.

Ukládání materiálu

To byl velký oříšek. Dnes to je jasné, máme stodolu, tak do stodoly. Ale - to by musela být vyklizená.... a tak jsme museli v předstihu odvést nevídané množství stoletého sena a slámy (už jen problém, kam s tím...), vyklidit všechny trámky, klacky, zbytky nářadí, zetlelé cosi... no bylo toho hodně. Ale výsledkem byla půlka celé stodoly plně připravena přijmout veškerý materiál.

A vyplatilo se, materiál bylo možné navést najednou, byl vždy po ruce a pod ochranou.

Střecha chléva

To je samostatná kapitola. Nemůžeme zateplovat, dokud není vyřešena střecha chléva. Ta byla ve stavu, vhodném akorát tak ke zbourání. A tak se souběžně se zateplením musela řešit i výměna této střechy. Těmto pracím je věnována samostatná kapitola.

-vl

Přípravné práce

Instalace nosičů zásuvek a vypínačů + rozvod elekt
Instalace nosičů zásuvek a vypínačů + rozvod elekt
Instalace nosiče osvětlení fasády
Instalace nosiče osvětlení fasády
Instalace nosiče osvětlení jižní fasády
Instalace nosiče osvětlení jižní fasády
Průchod větracích průduchů pro budoucí rekuperaci
Průchod větracích průduchů pro budoucí rekuperaci
Připravené nosiče + trubky na elektrorozvod - zápa
Připravené nosiče + trubky na elektrorozvod - zápa
Kompletní příprava elektriky - jižní stěna
Kompletní příprava elektriky - jižní stěna
Příprava nosičů osvětlení - severní stěna
Příprava nosičů osvětlení - severní stěna
Příjezd dodavatele lešení - zahájení montáže
Příjezd dodavatele lešení - zahájení montáže
Montáž lešení byla zahájena na jižním štítu
Montáž lešení byla zahájena na jižním štítu
Totéž z pohledu ze štítového okna
Totéž z pohledu ze štítového okna
Zakrývání solárních panelů
Zakrývání solárních panelů
Materiál na stavbu se musel překládat a převážet
Materiál na stavbu se musel překládat a převážet
Problémem byl náš můstek a velký kopec
Problémem byl náš můstek a velký kopec
Polystarénové desky byly přepraveny speciálním voz
Polystarénové desky byly přepraveny speciálním voz
Malý nákladní vůz byl výhodou
Malý nákladní vůz byl výhodou
Ještě, že máme velkou stodolu, kam bychom to jinak
Ještě, že máme velkou stodolu, kam bychom to jinak
A to je jen začátel ukládání...
A to je jen začátel ukládání...
Poslední přípravy rozvodu elektriky na balkóně
Poslední přípravy rozvodu elektriky na balkóně
A ještě druhá strana balkonu
A ještě druhá strana balkonu
Zakrývání oken proti potřísnění
Zakrývání oken proti potřísnění
Zakrytí muselo být dokonalé...
Zakrytí muselo být dokonalé...
Příprava otvoru pro budoucí hlavní dveře do baráčk
Příprava otvoru pro budoucí hlavní dveře do baráčk
A šlo o velmi náročnou práci - prachu bylo až moc
A šlo o velmi náročnou práci - prachu bylo až moc
Otvor je vytvořen
Otvor je vytvořen
Začištění otvoru pro dveře
Začištění otvoru pro dveře
Detail začištění
Detail začištění
Nakonec se otvor provizorně zakrýval zevnitř - bud
Nakonec se otvor provizorně zakrýval zevnitř - bud
Výroba průlezu na půdu chléva - bude zde půdní žeb
Výroba průlezu na půdu chléva - bude zde půdní žeb

Foto z procesu zateplování

Než se zahájily práce, byly velké pochynosti, měli jsme nastudovánu potřebnou odbornou literaturu a byli jsme zvědavi, jak si dodavatel povede. No, nebudu zastírat, museli jsem kontrolovat téměř každý technologický krok a konfrontovat to s požadavky norem. Stálo to nervy, nakonec jsme snad našli s dodavatelem společnou řeč a dílo šlo poměrně rychle od ruky.

Zaskočilo nás počasí, nejprve se pohybovaly teploty kolem nejnižší povolené hodnoty pro lepení, později nám na fasádu pršelo a my museli shánět plachty na zakrytí a nakonec - v okamžiku nanášení závěrečné fasády si sluníčko řeklo, že se na tu krásu podívá a pražilo a pražilo. No a to také není nejlepší. Museli jsme naopak stínit.

Obavy jsme měli ze severního štítu. Ten jsme před zahájením prací kompletně zbavili omítky (byla zvětralá) a nanesli cementový nástřik pro zpevnění. Stěna však byla tak, jak ji naši staříčkové postavili - prostě, jak se dařilo. Takže, nic nebylo rovně a bylo nutné neustále podkládat a vyrovnávat.

Když bylo téměř hotovo, uvědomili jsme si, že máme několik míst, které přicházejí v zimě ke styku se sněhem a vlhkem - stěna balkónu, stěna u zadních dveří, kam vítr sníh nafouká a severní roh východní stěny, kde se běžně sníh kupí až na fasádu.
V těchto místech není vhodné použít běžný zateplovací polystyren, ale kvalitnější desky XPS. A tak již nalepený polystyren musel pryč a na jeho místo se lepily desky XPS. Ještě, že jsme si to uvědomili...montážníci z toho nadšeni nebyli.

-vl

Zateplování polystyrénem

První díl polystyrénové desky je uložen
První díl polystyrénové desky je uložen
Začalo se na jižním štítě baráčku
Začalo se na jižním štítě baráčku
Pěkně - deska k desce...
Pěkně - deska k desce...
Úprava desek před pokládkou
Úprava desek před pokládkou
Důležité je přesné měření
Důležité je přesné měření
Pěkně to přibývalo - jižní fasáda se měnila před o
Pěkně to přibývalo - jižní fasáda se měnila před o
Zaměřování obložení ve chlévě - základ je důležitý
Zaměřování obložení ve chlévě - základ je důležitý
A už se jede - desek přibývá
A už se jede - desek přibývá
Příprava desek před lepením na zeď
Příprava desek před lepením na zeď
Stěna bude za chvíli zcela pokryta
Stěna bude za chvíli zcela pokryta
Došlo i na elektrické rozvody včetně rozvaděče
Došlo i na elektrické rozvody včetně rozvaděče
Detail nosičů elektrovýzbroje
Detail nosičů elektrovýzbroje
A rozvaděče
A rozvaděče
A celkový pohled na stěnu s elektrorozvaděčem chlé
A celkový pohled na stěnu s elektrorozvaděčem chlé
Problém - sněží, teploty klesly na nebezpečnou úro
Problém - sněží, teploty klesly na nebezpečnou úro
A jde se na východní stěnu
A jde se na východní stěnu
Zarovnání drážek po přívodu elektriky - i ten muse
Zarovnání drážek po přívodu elektriky - i ten muse
Celkový pohled
Celkový pohled
A jde se na oknenní otvory
A jde se na oknenní otvory
Přesnost především
Přesnost především
skoro hotovo - přibývá to rychle
skoro hotovo - přibývá to rychle
občas se i počasí na nás mračilo
občas se i počasí na nás mračilo
detail řešení okna
detail řešení okna
východní stěna je hotova
východní stěna je hotova
Připevňovací zatloukací kotvy - příprava děr
Připevňovací zatloukací kotvy - příprava děr
Kotvy zateplení
Kotvy zateplení
Připevňovací zatloukací kotvy - vkládání kotev
Připevňovací zatloukací kotvy - vkládání kotev
Krytky kotev minimalizují tepelné mosty
Krytky kotev minimalizují tepelné mosty
srovnávání plochy + detail krytky
srovnávání plochy + detail krytky
celkový pohled na kotvící prvky
celkový pohled na kotvící prvky
práce na jižním štítu vrcholí
práce na jižním štítu vrcholí
vkládání rohů do špalet oken
vkládání rohů do špalet oken
Začištění otvoru pro okna
Začištění otvoru pro okna
krátká přestávka se svačinou
krátká přestávka se svačinou
Celkový pohled - rohy a špalety jsou hotovy
Celkový pohled - rohy a špalety jsou hotovy
natahování perlinky
natahování perlinky
tady to šlo pěkně od ruky
tady to šlo pěkně od ruky
Detail 1
Detail 1
Detail 2 - zahlazování
Detail 2 - zahlazování
Příprava pepící hmoty - bylo jí potřeba opravdu ho
Příprava pepící hmoty - bylo jí potřeba opravdu ho
ve více lidech to jde rychleji
ve více lidech to jde rychleji
Práce ve výšce
Práce ve výšce
Zapracování rohů špalet oken
Zapracování rohů špalet oken
A spodní část zateplení
A spodní část zateplení
pěkně vodorovně
pěkně vodorovně
a znovu - příprava lepidla
a znovu - příprava lepidla
Uskladněný materiál - už polovina ubyla
Uskladněný materiál - už polovina ubyla
Rychlé natažení východní stěny 1
Rychlé natažení východní stěny 1
Rychlé natažení východní stěny 2
Rychlé natažení východní stěny 2
Rychlé natažení východní stěny 3
Rychlé natažení východní stěny 3
Rychlé natažení východní stěny 4
Rychlé natažení východní stěny 4
Rychlé natažení východní stěny 5 - a je hotovo (za
Rychlé natažení východní stěny 5 - a je hotovo (za
Obklady na půdě schléva
Obklady na půdě schléva
Obklady na půdě schléva
Obklady na půdě schléva
lepící
lepící "buchty" na polystyrénové desce
úprava desek - zateplení stěny u vchodu
úprava desek - zateplení stěny u vchodu
Východní stěna u vchodu
Východní stěna u vchodu
A jde se na severní štít
A jde se na severní štít
Tady byl problém s nerovností zdi - muselo se vypo
Tady byl problém s nerovností zdi - muselo se vypo
systém podkládání byl důmyslný
systém podkládání byl důmyslný
No a skoro je hotovo
No a skoro je hotovo
Blížíme se na balkón
Blížíme se na balkón
Západní stěna u balkónu
Západní stěna u balkónu
Obklad na balkónu
Obklad na balkónu
A je zhruba hotovo
A je zhruba hotovo
finiš na stěně předsíně
finiš na stěně předsíně
Instalace desek XPS na místa, která mohou přijít d
Instalace desek XPS na místa, která mohou přijít d
Dodatečně jsme se vraceli i na roh východní stěny
Dodatečně jsme se vraceli i na roh východní stěny
Už to vypadá pěkně, že?
Už to vypadá pěkně, že?
A opět - kotvení
A opět - kotvení
Detaily zadního vchodu - docela složité podmínky
Detaily zadního vchodu - docela složité podmínky
Poslední metry čtvereční k obkladům
Poslední metry čtvereční k obkladům
A nakonec - můj vikýř
A nakonec - můj vikýř
Pravá strana vikýře
Pravá strana vikýře
poslední práce se zateplením na vikýři
poslední práce se zateplením na vikýři
Ještě perlinka - a to hlavní je hotovo
Ještě perlinka - a to hlavní je hotovo

Balkón

Architekti hned zpočátku říkali - balkón je jen pro zlost, budou s ním jen problémy...že jsme je neposlechli. Je to sice pěkné, vyjít si zrána na balkón a dát si tam ranní kávu, ale...

Jedná se o plochu s vodorovnou izolací a ta snad nikdy dobrotu dlouhodobě nedělá. Navíc, ukázalo se, že podlaha balkónu, neboli strop předsíně, je velmi málo izolován, v zimě (při -16°C)jsme naměřili povrchovou teplotu stropu 9°C a to je zoufale málo. Při rekonstrukci musely všechny vrstvy, kromě nosných panelů, pryč. Nahradit je musela tepelná izolace. A to čím více, tím lépe. Takže, bourací kadivo do ruky a už to lítalo. Z celkových cca 17cm vrstev zůstako jen 10cm panelů. Na to polystyren pro vyrovnání spádu a vytvoření mezivrstvy pro husí krky na rozvod elektriky. Na polystyren pak přišla deseticentimetrová vrstva tzv.pochozího polystyrénu. Vrstva izolace a na to ještě jedna. S odtokovým kanálkem byl probém. Zhotovitel neměl k dispozici vodováhu a než jsme na to přišli, bylo hotovo. Nebe nám bylo milostivo a seslalo na zem zkušení množství dešťové vody. Že jsme měli vodu až v přesíni ani nebudu vzpomínat. Tak znovu - sejmout, upravit, vložit a utěsnit. Nyní jsme přírodu nahradili kýbly vody a opravu bylo nutné zopakovat. Ach jo...

Půl  zimy to vypadalo dobře, a po Silnestru se na jednom místě objevily stopy vlhkosti, někde pomalounku, ale jistě zatéká. Čekáme na teplé dny a musíme to opravit.

Na vrchní vrstvu izolace půjde rošt z tvrdého dřeva, aby se na plochu mohlo vstoupit a užívat si - ale to až příště.

-vl

Foto - balkón

Neprve bylo nutné odstranit převis původního balkó
Neprve bylo nutné odstranit převis původního balkó
Osobně jsem dozoroval, nebylo jisté jak vlastně je
Osobně jsem dozoroval, nebylo jisté jak vlastně je
Tady už je téměř hotovo
Tady už je téměř hotovo
Zírověň byo nutné odstranit původné izolaci a beto
Zírověň byo nutné odstranit původné izolaci a beto
Byla to práce poměrně namáhavá
Byla to práce poměrně namáhavá
Celkový pohled na podlahu balkónu
Celkový pohled na podlahu balkónu
Průraz stěny pro instalaci odvodu vody z podlahy
Průraz stěny pro instalaci odvodu vody z podlahy
Detail zateplení vnější stěny balkónu
Detail zateplení vnější stěny balkónu
Totéž z druhé strany
Totéž z druhé strany
úprava vnitřní ch zdí omítkou
úprava vnitřní ch zdí omítkou
Pokládka tepelné izolace (12 cm polystyren a pocho
Pokládka tepelné izolace (12 cm polystyren a pocho
Detail rozvodů
Detail rozvodů "husích krků" pro elektriku
Finiš na stěně balkónu
Finiš na stěně balkónu
Položení izolační vrstvy
Položení izolační vrstvy
Pokládka odtokového kanálku
Pokládka odtokového kanálku
Detail utěsňování kanálku
Detail utěsňování kanálku
V těsném závěsu byla upravena poslední vrstva omít
V těsném závěsu byla upravena poslední vrstva omít
Už to vypadá pěkně
Už to vypadá pěkně
No a po pokládně definitivní izolace je nutné přip
No a po pokládně definitivní izolace je nutné přip
A je to - ještě přetřít opálená místa...
A je to - ještě přetřít opálená místa...

Foto z konečné úpravy fasády

Výběr barvy, či kombinace barev - to byla kapitola sama o sobě. Původně jsme měli navrženu horní část baráku ve štítové zdi v jiné, tmavší barvě. Tato barva se měla táhnout pod podhledy na východní a západní stěně až na severní konec. Cílem bylo optické snížení již tak vysoké jižní štítové zdi. Ale, nám se moc nelíbila kombinace s tmavou barvou a hledali jsme různé jiné varianty. Zkoušeli jsme i světlejší okraje kolem oken, abychom okna vizuálně zvětšili, ale marno, nic nebylo podle našich představ.

Problém s výškou baráčku se vyřešil sám. Tím, že jsme zateplili se stěny na každé straně rozkročily o necelých 20cm a opticky tak došlo k žádanému snížení výšky zvětšením šířky. Nebylo nakonec nutné experimentovat s tmavší horní částí.

Nakonec jsme jednohlasně zvolili jedno barvu, krása je v jednoduchosti. Ale toto rozhodnutí padlo skutečně až na poslední chvíli, těsně před objednáním barev.

Rozhodnuto, uděláno. Myslíme, že to nakonec dopadlo dobře.

-vl

Konečná úprava fasády

pečlivá příprava - tentokrát výběr barvy na fasádu
pečlivá příprava - tentokrát výběr barvy na fasádu
připravená fasáda - jemnáý potěr
připravená fasáda - jemnáý potěr "mlékem" - řídkým
totéž na stěně chléva
totéž na stěně chléva
A dokončení půdy nad chlévem
A dokončení půdy nad chlévem
"omlékovaná" fasáda jižního štítu
finalizace balkónu (v dolní části zateplení bude X
finalizace balkónu (v dolní části zateplení bude X
Východní stěna připravena
Východní stěna připravena
malé okénko na jižním štítu
malé okénko na jižním štítu
Zkouška barev - vzorek byl nanesen nad okno (původ
Zkouška barev - vzorek byl nanesen nad okno (původ
Jak by to asi vypadalo na celém baráku?
Jak by to asi vypadalo na celém baráku?
Olepení páskou kolem oken
Olepení páskou kolem oken
Totéž kolem všech konstrukcí
Totéž kolem všech konstrukcí
Penetrační nátěr před finální úpravou
Penetrační nátěr před finální úpravou
Už to vypadá dobře - ne?
Už to vypadá dobře - ne?
Detail prací s finální vrstvou - severní štít
Detail prací s finální vrstvou - severní štít
První stěna je hotova - severní štít
První stěna je hotova - severní štít
Penetrace východní stěny
Penetrace východní stěny
A jde se na to - finlní úprava východní stěny
A jde se na to - finlní úprava východní stěny
Akce musí proběhnout najednou, přerušení není možn
Akce musí proběhnout najednou, přerušení není možn
Všechny ruce na stěně - rychle to ubývá
Všechny ruce na stěně - rychle to ubývá
Pěkně - dva nahoře, dva dole...
Pěkně - dva nahoře, dva dole...
Jasně, hnal se déšť - další problém, rychle věšet
Jasně, hnal se déšť - další problém, rychle věšet
Je to pěkné, ně?
Je to pěkné, ně?
I stavební náčelník je spokojen, co pak majitelé..
I stavební náčelník je spokojen, co pak majitelé..
Další problém - nevhodné držáky na zábradlí musí p
Další problém - nevhodné držáky na zábradlí musí p
A je vyměněno...práce mohou pokračovat
A je vyměněno...práce mohou pokračovat
Západní stěna dostane také nový nátěr
Západní stěna dostane také nový nátěr
A jedeme - sluníčko se střídá s děštěm - proto ty
A jedeme - sluníčko se střídá s děštěm - proto ty
Finální úpravy stěny na balkóně
Finální úpravy stěny na balkóně
o je téměř ... hotovo
o je téměř ... hotovo
a prostor před dveřmi
a prostor před dveřmi
odpočinek před další stěnou
odpočinek před další stěnou
stěna předsíně
stěna předsíně
a hladit a upravovat - musí to vypadat !!
a hladit a upravovat - musí to vypadat !!
zahájeny práce na čelní, jižní stěně
zahájeny práce na čelní, jižní stěně
a je půlka hotova
a je půlka hotova
a je...
a je...
hlavní vchod je také hotov
hlavní vchod je také hotov
poslední detaily
poslední detaily
a je, chvilka rozjímání
a je, chvilka rozjímání
A nakonec - můj vikýř
A nakonec - můj vikýř
zásoby ve stodole se ztenčily
zásoby ve stodole se ztenčily

Foto z realizace obkladů palubkami

Plocha pro podbití palubkami byla poměrně velká. Tím, že jsme protáhli střechu na západní straně poměrně hodně mimo půdorys baráku, jsme získali sice možnost chůze s relativně suchou nohou kolem baráku, ale přibyly nám starosti s přesunutou střechou.

Kdyby byla fasáda hotová a podbití ne, asi by to nevypadalo dobře a tak bylo rozhodnuto - spolu se střechou budeme zajišťovat i kompletní podbití včetně ošetření dřevěných prvků a sloupů vně baráku. To nám poměrně pěkně navýšilo rozpočet, ale co naděláme. Zrealizovat se to musí a když ne teď, tak zřejmě už nikdy - znáte to...

Práce se musely koordinovat, nejprve fasáda, pak obložení. Ono to však nešlo zajistit a tak se někde fasáda zpozdila, snad to nebude vadit.

Polubky se natíraly ve stodole, museli jsme na to připravit speciální patrový stojan, aby bylo možné natřené palubky ukládat k doschnutí. To byl takový fofr, že jsem si ani nestil udělat fotodokumentaci. No nic, patentovat to nebudu a tak to nevadí. Opět jsme si říkali, ještě, že máme tu stodolu.

Nakonec práce dopadly časově dobře, s poslední palubkou se sundávalo lešení.

Co ale nedopadlo dobře, to byla kvalita práce. Pod naším  bystrým zrakem investora neprošly detaily pobití trámů, některé plochy nebyly rovné a tak se muselo, opět k veliké radosti zhotovitele, opravovat. Některé věci jsme raději opravili sami a definitivní úpravy vikýře jsme raději ani nikomu již nesvěřili. Ach jo.

-vl

Obklady dřevem

nátěry obkladových desek
nátěry obkladových desek
pod dohledem...
pod dohledem...
prken palubek bylo potřeba požehnaně
prken palubek bylo potřeba požehnaně
dvakrát měř, jednou řež...
dvakrát měř, jednou řež...
Práce ve dvou ubíhá rychleji
Práce ve dvou ubíhá rychleji
odklady na štítové zdi
odklady na štítové zdi
východní stěna
východní stěna
práce na balkóně
práce na balkóně
Podhledy západní části baráku
Podhledy západní části baráku
dokončování podhledů na balkóně
dokončování podhledů na balkóně
Detail obkladů severní stěny
Detail obkladů severní stěny
jižní štít je dokončen
jižní štít je dokončen
ještě severní štít
ještě severní štít
pěkně - každý detail je důležitý
pěkně - každý detail je důležitý
a podhledy východní části
a podhledy východní části

Foto z dokončovacích prací

Fasáda je kompletní - jde se na vnější parapety. Opět - problém, trvali jsme při zadání prací na parapetech hliníkových a co přivezl dodavatel? Hliníkové paramety a plastové zakončení - že prý se to tak dělá běžně.

A další zpoždění při výstavbě bylo na světě. Chvilku to trvalo, než zhotovitel zajistil hliníkové zakončení. Montážníci usadili parapety na tzv: "chemické hřebíky", práce to byla rychlá a za chvíli bylo hotovo.

Vypadalo to pěkně, ale až do okamžiku, než kontrolor nalil na vnější parapet zkušebně vodu - a ejhle, většina parapetů měla nulový spád a některé dokonce záporný - opět ta vodováha (mimochodem, práce prováděla stejná parta, jako podlahu na balkóně. A tak musely parapety dolů a došlo k úpravě spádu. Ještě, že byly ty "chemické hřebíky"...

Nakonec se podařilo paramety nastavit alespoň na mírný spád, ale - nic moc.

Demontáž lešení byla provedena bleskově - během půl hodiny si s tím parta techniků poradila a barák se konečně mohl ukázat v plné kráse.

Poslední, před úklidem a leštěním oken, byla instalace žaluzií a doplnění bočními vodicími lištami. Narazili jsme na okraj hliníkového zakončení a tak ke slovu přišel pilník a vrtačka. Lišty pěkně sedly, žaluzie sjížděly a vyjížděly - tedy, až na jednu, ta sjela jen dolů a nahoru se jí nechtělo. Chvilka pátrání a prokázalo se, že je přerušena jedna žíla vodiče. Asi se montážník trefil připevňovací kotvou přesně. A to vypadalo zoufale - zateplení hotové, fasáda svítí novotou a kabel je na dva díly... Správný chalupář si ale poradí, nakonec jsme sundali zasaženou žaluzii, ze spodní části truhlíku vyvrtali otvor a izolaci propíchli asi dva metry dlouhým silným drátem směrem ke střeše. Na druhý pokus vylezl drát přesně tam, kde bylo plánováno. Výměna kabelu pak byla otázkou chvilky a žaluzie zase pracovala. Chlapi montážníci mi dosud dluží basu piv za útrapy a škodu.

No a pak jsme chodili kolem baráku a mohli se konečně "kochat".

-vl

Dokončovací práce

instalace parapetů
instalace parapetů
Aplikace
Aplikace "tekutých hřebíků"
no a pak již jen úklid
no a pak již jen úklid
okna se musí lesknout
okna se musí lesknout
Ach jo, to je plochy...ale, vypadá to OK
Ach jo, to je plochy...ale, vypadá to OK
důležitá práce - úprava parapetů pro montáž svislý
důležitá práce - úprava parapetů pro montáž svislý
No a je...kontrola na sklonku dne
No a je...kontrola na sklonku dne
No a v podvečer si můžeme na chvilku oddechnout
No a v podvečer si můžeme na chvilku oddechnout
pak již jen drobnosti - oplechování vikýře
pak již jen drobnosti - oplechování vikýře
Detail řešení
Detail řešení
A ještě jeden - vikýř
A ještě jeden - vikýř
Takto to vypadá fakt pěkně
Takto to vypadá fakt pěkně
Následné řešení problému - byly nesprávně instalov
Následné řešení problému - byly nesprávně instalov
A poslední fáze - demontáž lešení
A poslední fáze - demontáž lešení
Jak lešení mizí, objevuje se fasáda ve své plné kr
Jak lešení mizí, objevuje se fasáda ve své plné kr
šlo to pěkně od ruky
šlo to pěkně od ruky
no a jedno patro je pryč
no a jedno patro je pryč
Ještě pár polí a je hotovo
Ještě pár polí a je hotovo
demontáž ze západní stěny
demontáž ze západní stěny
poslední kousty lešení a je pryč
poslední kousty lešení a je pryč
pěkné ne? Kontrola paní domu dopadla dobře
pěkné ne? Kontrola paní domu dopadla dobře
no a na závěr - prohlídka domu - západní strana
no a na závěr - prohlídka domu - západní strana
Pohled na zadní vchod
Pohled na zadní vchod
Pohled ze severovýchodu
Pohled ze severovýchodu
Jižní pohled
Jižní pohled
Hlavní vchod (jen náznak, dveře a schody budou něk
Hlavní vchod (jen náznak, dveře a schody budou něk
no a poslední - pohled ze západu
no a poslední - pohled ze západu