FOTO dokument výměny střechy chléva

Výměna střechy chléva

FOTO dokumenace výměny střechy chléva

Zahájení práce
Zahájení práce
Materiál je navezen
Materiál je navezen
Základní ošetčení Bochemitem
Základní ošetčení Bochemitem
A jde se na to...
A jde se na to...
Naostřit pilu
Naostřit pilu
A přířez základních trámků
A přířez základních trámků
Mezitím bylo nutné dourat
Mezitím bylo nutné dourat
A rozebírat
A rozebírat
A likvidovat
A likvidovat
A odvážet
A odvážet
No a zde je již demontáž téměř hotova
No a zde je již demontáž téměř hotova
To je moje maličkost
To je moje maličkost
Instalace nových krokví
Instalace nových krokví
Krokve po novu
Krokve po novu
Pobití prkny
Pobití prkny
Půlka by byla - téměř
Půlka by byla - téměř
Co kdyby pršelo - bylo nutné zabezpečit nechráněno
Co kdyby pršelo - bylo nutné zabezpečit nechráněno
Další práce na druhé půlce střechy
Další práce na druhé půlce střechy
pěkně zaměřit a položit
pěkně zaměřit a položit
Poslední prkna střechy
Poslední prkna střechy
Téměř hotovo - pohled pod střechou
Téměř hotovo - pohled pod střechou
Zarovnávání trámků
Zarovnávání trámků
Pokládka první hydroizolační vrstvy
Pokládka první hydroizolační vrstvy
hrubá stavba hotova
hrubá stavba hotova
Hydroizolace bude téměř hotova
Hydroizolace bude téměř hotova
Poslední hřebíčky...
Poslední hřebíčky...
A můžeme jít domů...
A můžeme jít domů...

Výměna střechy byla dočasně zakončena položením první hydroizolační vrstvy. Důvodem byla navazující stavba zateplění. Takže, jakmile byla zateplena severní štítová zeď a dokončena fasáda, byla položena druhá vrstva, neboť ta první se poškodila při zateplování - ale s tím jsme počítali.

Na druhou vrstvu přišla nakonec definitivní krytina - použili jsme barevně sladěnou krytinu z asfaltových šindelů. Chtěli jsem krytinu lehkou, nebo´t v zimě bývá na střeše i velmi velká vrstva sněhu a ten, když navlhne a taje - může být i pěkně těžký.

FOTO dokumenace výměny střechy chléva - dokončení

Každá střecha musí mít
Každá střecha musí mít "rýny"
První pásy jsou položeny
První pásy jsou položeny
Pěkně to jde a rychle
Pěkně to jde a rychle
Poslední kousky
Poslední kousky
A je to - pokládka hotova
A je to - pokládka hotova
Ještě klempířské prvky
Ještě klempířské prvky
Pěkné - ne?
Pěkné - ne?