FOTO - rozvod vody

Rozvody vody v baráku

Přívodní vedení pitné vody
Přívodní vedení pitné vody
hledání liniového vodovodu
hledání liniového vodovodu
už jsem v hloubce 190cm
už jsem v hloubce 190cm
překop přes cestu - 130cm
překop přes cestu - 130cm
přívod ka baráku - 90 cm hloubky
přívod ka baráku - 90 cm hloubky
téměř hotovo
téměř hotovo
zaměření uzávěru - cca 100cm od okraje cesty
zaměření uzávěru - cca 100cm od okraje cesty
Průchod stěnou sklepa - provzorní napojení...
Průchod stěnou sklepa - provzorní napojení...
Příprava materiálu - větev užitkové vody
Příprava materiálu - větev užitkové vody
Příprava materiálu - větev studené vody
Příprava materiálu - větev studené vody
Příprava materiálu - větev teplé vody
Příprava materiálu - větev teplé vody
Příprava materiálu - větev cirkulace
Příprava materiálu - větev cirkulace
Příprava materiálu - přívodní filtr
Příprava materiálu - přívodní filtr
původní stav - přívod užitkové vody ze studny
původní stav - přívod užitkové vody ze studny
původní stav - čerpadlo na užitkovou vodu
původní stav - čerpadlo na užitkovou vodu
nová výstavba - detail uložení trubek s izolací do
nová výstavba - detail uložení trubek s izolací do
detail hotové izolace trubek
detail hotové izolace trubek
Uložení rozvodů pod stropem v hlavní chodbě sklepa
Uložení rozvodů pod stropem v hlavní chodbě sklepa
Takhle to již vypadá lépe - ne?
Takhle to již vypadá lépe - ne?
Detail nového řešení vodárny - přívod
Detail nového řešení vodárny - přívod
No, a nové čerpadlo je napojeno
No, a nové čerpadlo je napojeno
detail odbočení rozvodů ve sklepě
detail odbočení rozvodů ve sklepě
odbočka do kuchyně s ventily
odbočka do kuchyně s ventily
průchod do dílny, kde bude ohřev TUV
průchod do dílny, kde bude ohřev TUV
Zde se později napojí kuchyně
Zde se později napojí kuchyně
Dokončení rozvodů v kuchyni - stačí ještě dlaždičk
Dokončení rozvodů v kuchyni - stačí ještě dlaždičk