FOTO - výstavba kanalizace

FOTO kanalizace

FOTO dokument výstavby kanalizace

Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
Příprava výstavby - hledání správného průběhu potr
První výkopy
První výkopy
První výkopy
První výkopy
pokládka potrubí + křížení se stávajícím potrubí
pokládka potrubí + křížení se stávajícím potrubí
Detail položené kanalizace
Detail položené kanalizace
Napojení východní strany stavení
Napojení východní strany stavení
Pískový obsyp potrubí
Pískový obsyp potrubí
Definitivní zásyp pískem, čistící šachta na východ
Definitivní zásyp pískem, čistící šachta na východ
Překrytí výkopů jako ochrana proti zalití vodou př
Překrytí výkopů jako ochrana proti zalití vodou př
Revizní šachta - jižní část
Revizní šachta - jižní část
Výkopy jihozápadní části
Výkopy jihozápadní části
Napojení ČOV
Napojení ČOV
Revizní šachta - před ČOV
Revizní šachta - před ČOV
Druhá revizní šachta ČOV + srážková voda
Druhá revizní šachta ČOV + srážková voda
Vyústění srážkové vody na zahradě
Vyústění srážkové vody na zahradě
Detail napojení jímky z dílny
Detail napojení jímky z dílny
Napojení vpusti
Napojení vpusti
Napojení odpadu dílny + vpusť
Napojení odpadu dílny + vpusť
Detail sběrače pochrchové vody - východní stěna
Detail sběrače pochrchové vody - východní stěna
Napojení WC - západní část
Napojení WC - západní část
Finiš povrchových úprav - západní část
Finiš povrchových úprav - západní část
Vyústění umyvadla + odvětrání - dílna
Vyústění umyvadla + odvětrání - dílna
Dočasné zakončení potrubí na západní straně
Dočasné zakončení potrubí na západní straně
poslední úpravy
poslední úpravy